Терапор – графитна изолация...

...с подобрено топлоизолационно действие
11.09.2011
“Марисан” ООД
53
темофлекс, терапор, графитна изолация, топлоизолации, Марисан
Терапор – графитна изолация
Източник: “Марисан” ООД

 

Енергоефективността на сградите е топ тема през последните години, но освен постепенното увеличение на дебелините на полаганите топлоизолации сериозни качествени подобрения предлага един от най-широко употребяваните изолационни материали - експандираният пенополистирен (EPS), чрез добавка на графитни частици. Именно на тази технология залага търговската марка „Термофлекс” на „Марисан” със серията комбинирани топлоизолационни системи „Терапор Ultra”, за да предостави до 20% по-добра топлоизолация и да разреши някой от проблемите с твърде големите дебелини на използваните материали.

Дълго време за добро решение се смяташе поставянето на 5 cm топлоизолация по фасади. Днес експертите препоръчват 10-12 см при стените, 15-20 см, а дори и повече при покривите. А когато става дума са сградите на бъдещето, които трябва да са почти енергонезависими, трябва да мислим за дебелини над 30 см. Това поставя в затруднение архитектите, които искат да създават пространство. 

За някои приложения големите изолационни дебелини са неподходящи или крайно ограничаващи. Например при енергийно обновяване на сгради, паметник на културата, при които не бива да се променя фасадата, полагането на топлоизолация от вътрешната страна на външните стени, отговаряща на всички съвременни норми за топлосъхранение, отнема  полезна обитаема площ. Ето защо стремежът е да се използва максимално тънка топлоизолация, която обаче не компрометира резултата от енегоспестяването. Това може да се постигне с подобряване на топлоизолационните характеристики на използваните продукти. Колко по-добър изолатор е продуктът, толкова по-малък ще бъде неговият коефициент на топлопроводимост. 

Функцията на топлоизолацията е именно да намали „преминаването” на топлината през стените, покрива и пода на сградите. Предаването на топлина във физиката и термодинамиката става чрез 3 различни процеса – топлопроводимост, конвекция и радиация (топлинно излъчване). Топлопроводимостта е предаване на топлина чрез кинетична енергия  между твърди тела с различна температура, които контактуват помежду си. Конвекцията е процесът на топлопренасяне чрез движение на частиците на флуид (течност или газ). Радиацията е излъчване на топлина, генерирана от движението на частиците (електрони и протони) в атомите на материята, която се превръща в електромагнитно излъчване.

За определяне на топлоизолационните свойства на експандирания пенополистирен важат описаните принципи на преминаването на топлина. Най-голям дял и влияние има топлопредаването чрез газове. Тъй като над 95% от състава на EPS e затворена въздушна клетка, логично е очакваната топлопроводимост да е близка до тази на въздуха 0,025 W/m2K. Твърдата обвивка на въздушната клетка – полистиренът, който дава отличните якостни характеристики на материала, е отговорен за топлопредаванета чрез твърди тела. Влиянието на този компонент е функция от плътността на материала. С увеличаване на количеството суровина в единица обем се повишават якостните характеристики, но количеството въздух, затворено в перлите стирен, става по-малко. Ето защо с увеличаване на плътността на материала топлоизолационният ефект плавно намалява. И накрая третият компонент – топлопредаването, идващо от топлинното излъчване. Електромагнитните вълни, отговорни за топлопредаването чрез радиация, преминават през материята и предават топлинната си енергия. Така за най-често използвания EPS за фасада резултатът е коефициент на топлопроводимост 0,037-0,038 W/m2K1. 

При графитния EPS чрез добавяне на черни въглеродни частици се минимизира топлопредаването чрез топлинно излъчване. Графитът екранира топлинната радиация, абсорбира и излъчва обратно навън предадената топлинна енергия. Така се достигат стойности на коефициента на топлопроводимост 0,031-0,032 W/m2K. Просто и ефективно!

За производството на EPS „Терапор” принципно се използва същата технология, както и за класическия EPS. За гарантиране на отличен и постоянен резултат обаче е необходимо добро познаване на капризите на суровината и точно напасване на технологията, контрол на производствения процес и крайно изпитване на всяка произведена партида. 

С усвояване и подобряване на производството на графитен EPS с подобрено топлоизолационно действие „Термофлекс” създаде серията „Терапор”. Тя включва фасадна топлоизолационна плоча за комбинирана топлоизолационна система „Терапор NP 20” и „Терапор NP 25”, „Терапор NP 30”  и „Терапор NP 35” за изолация на повърхности с нормално и голямо натоварване като плоски покриви, плоча на последен подпокривен етаж и др.

Какви предимства дава „Терапор”? По-добра топлоизолация за същата положена дебелина класически EPS или възможност за намаляване на дебелината на изолационния слой при запазване на топлинното съпротивление на конструкцията. (виж графиката)

Или с други думи – 20% по-добър резултат при същата дебелина на изолационния слой. Тук не бива да пропускаме и някои други не толкова очевидни предимства. С полагане на изолация с по-малка дебелина при същия топлоизолационен ефект се намаляват разходите на съпътстващите аксесоари на комбинираната топлоизолационна система – по-къси дюбели, по-тесни цокълни и ъглови профили, по-малки подпрозоречни дъски и др. Намаляват се транспортните разходи и се спестява складова площ. 

При енергийно обновяване, когато за добавяне на топлоизолационния слой проектантите разполагат с фиксирано пространство, всеки спестен сантиметър е важен. Особено голямо значение за една по-елегантна конструкция имат „Терапор NP 20” и „Терапор NP 25” за нискоенергийните и пасивни сгради, където дебелината на външната стена с топлоизолацията доближава или надхвърля 50 см. 

„Терапор” се обработва по обичайния начин. Материалът може да се реже с обикновен фин трион, макетен нож и др. Единственото ограничение по време на работа е продуктът да се предпазва от въздействие на пряка слънчева светлина. Това изискване се постига особено лесно при фасадното приложение, тъй като по технологични съображения за монтажа на цялостната комбинирана топлоизолационна система се предвижда поставяне на предпазна мрежа пред скелето на монтажната група.

С комбинираните топлоиозалицонни системи „Терапор Ultra Comfort” и „Терапор Ultra Passive House” можете да се възползвате от всички предимства на експандираните полистирени при подобрени топлоизолационни свойства и с гаранция за най-добър сервиз и качество „Термофлекс”.

 

За повече информация www.termoflex.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Лабораторно измерените стойности на коеф. на топлопроводимост са по-ниски от декларираните от производителите стойности, тъй като съгласно стандарта за производство на ЕPS, декларираната стойност е гранична стойност, представляваща най-малко 90% от продукцията, определена с обезпеченост 90 %.

2 Чл.10, ал. 4 Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за плътни ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради. За външни стени граничещи с външен въздух U 0,35 W/m2K

 

Автор: “Марисан” ООД
Закони Нормативна база Коментари