Терапор®- Ефективни топлоизолационни решения за пасивни къщи

Основната част от енергоспестяването при пасивните къщи се постига посредством намаляване на загубите на топлина от топлопреминаване и от вентилация.
14.02.2013
Марисан и Колев ООД
658
топлоизолация, пасивна къща, ТЕРАПОР®, Термофлекс, Марисан
ТЕРАПОР® ULTRA - PASSIVE HOUSE- Mодерна външна топлоизолационна система
Източник: Марисан и Колев ООД

Изисквания
Според Passivhausinstituts Darmstadt има 5 критерии, които трябва да бъдат изпълнени за да може една къща да бъде сертифицирана като пасивна:

 • Максимално годишното потребление на енергия за отопление от 15kWh/m2 (енергийното съдържание на 1,5 л нафта) 
 • Максимално годишно топлинно натоварване от 10 W/m2. Пасивната къща трябва също и през най-студените зимни дни да се отоплява посредством подаваният пресен въздух (с максимална температура 52°C)
 • Максимално годишно потребление на енергия за отопление, гореща вода и електричество от 120kWh/m2
 • Комфорт през летния сезон: дни с температура >25°C по-малко 10% 
 • Отлична въздухоплътност (резултат от Blower-Door Test < 0,6/h)

 

Къщите, покрили тези критерии ги наричат „пасивни“ защото задоволяват преобладаващата част от нуждите си от топлинна енергия от пасивни източници (слънчева енергия, отделена топлина от обитатели и уреди). Крайният резултат трябва да е позитивно възприятие на помещенията и климата в тях съпроводено с нисък разход на енергия. Пасивната къща не е резултат от ново строителство, а един строителен стандарт, който поставя определени изисквания към  архитектурата, техниката и екологията и не се ограничава с точно определен тип сгради. Изискванията на този стандарт могат да бъдат изпълнени и посредством саниране на сградата. 

Принцип на функциониране
Типичната пасивна къща притежава посочените в графиката конструктивни белези. Отклонения са допустими и възможни на всяко от посочените места, до толкова колкото посоченият принцип на функциониране не е нарушен. 

В пасивната къща, посредством особената топлоизолация на стените, прозорците и покрива се постига много над средната рекооперация на топлинната енергия излъчена от обитателите и домакинските уреди. Монтираната интелигентна вентилационна система също предотвратява топлинните загуби и регулира подаването на пресен въздух, като му отдава топлинната енергия на отработеният въздух преди да го изхвърли. Подаваният в сградата свеж въздух, обичайно  се затопля първоначално в земен топлообменник. Много важна част от пасивната къща е и нейната  екстремно добра въздухоплътност, както и формата на сградата. Само в екстремно студени дни се допуска част от необходимата енергия за отопление да се набавя от стандартни отоплителни системи (централно и газово парно, нафтови печки, печки на дърва, соларни системи за отопление и др.)

Топлоизолация
Основната част от енергоспестяването при пасивните къщи се постига посредством намаляване на загубите на топлина от топлопреминаване (през ограждащите елементи) и от вентилация. Това се постига посредством много добра топлоизолация на всички околни повърхности (покрив, стени на маза, фундамент, прозорци), една до голяма степен плътна обвивка на къщата и контролирано проветряване на помещенията с рекооперация на топлинната енергия съдържаща се в изхвърляният въздух. Топлинни мостове и неуплътнени връзки не се допускат. 

Прозорците при средноевропейските пасивни къщи са обичайно с троен стъклопакет, имат селективни слоеве от всяка страна, граничеща с пространството между стъклата, които са запълнени с аргон (рядко криптон). Въпреки, че прозорците от този вид имат по-лоши топлоизолационни качества от добре изолираните стени, ако са разположени в незасечената южна част на сградата – те неутрализират своите по-лоши качества посредством преминаващата през тях соларна енергия и постигат позитивен енергиен баланс през зимата. 

Вентилация
Обвивките на сградите, особено на новопостроените, в днешно време са много вхздухоплътни. В следствие на това при затворени прозорци не се извършва естествен въздухообмен. По тази причина в днешно време масово (също и в непасивни сгради) се монтират вентилационни съоръжения, които да изхвърлят отработеният въздух и водни пари и да гарантират приятен климат в помещенията. 

За да ограничат загубите на топлинна енергия, пасивните къщи се нуждаят от контролирана вентилация на помещенията придружена с топлообмен. На всеки 1 до 4 часа, всичкият въздух в сградата се подменя. При, необходимите за това, минимални въздушни потоци не се възприемат движения на въздуха, течения или шумове. Пресният, филтриран и предварително затоплен въздух се подава в спалните и дневни помещения, като от там посредством отвори (обикновено над или във вратите) се прехвърля в коридорите, кухните, баните и тоалетните. От там той се изсмуква обратно и се отвежда посредством канали към топлообменника (където предава от 80% до 95% от топлоенергията си на подаваният свежият въздух, без да се смесва с него), след което се изхвърля навън. 

Отопление
Голяма част от нуждите на топлинна енергия в пасивната къща се задоволява от вътрешността (от излъчваната от хора и уреди топлина) и от соларна енергия (преминаваща през прозорците). Останалата част може да бъде задоволена по произволен начин (газово парно, централно парно, топлинна помпа, термично соларно съоръжение, парно на пелети, на нафта и др.). Важно е да се спази ограничението от максимално 15kWh за 1m2 отоплена жилищна площ за 1 година. При по-голяма гъстота на обитаване (по-малко жилищна площ на обитател) това отопление се извършва посредством допълнително загряване на подаваният пресен въздух от конвенционален отоплителен уред. При по-големите пасивни къщи, допълнителното отопление, подобно на обикновените сгради, се извършва посредством статични отоплителни уреди, но с по-малки размери. 

Комфорт на климата: постоянна вътрешна температура
Най-важната и особена черта на една пасивна къща е постоянната вътрешна температура. Това важи за отделните помещения разгледано както през цялата година, така и за един ден. Вътрешната температура в пасивната къща се променя много бавно – при изключено отопление тя пада с по-малко от 5°С на ден (през зимата, когато няма слънцегреене). Всички стени и подове имат еднаква температура, като това важи и за стените на мазата, ако е включена в термичната обвивка на сградата. Студени стени и подове не съществуват, което изключва образуването на мухъл. През лятото топлоизолацията и наличието на земен топлообменник, гарантират, че къщата ще остане приятно прохладна без да е нужна климатична инсталация. 

Константната вътрешна температура обаче, не се възприема от всички хора като комфортна. Много често се желае самостоятелно регулиране на температурата (например по-хладно в спалнята или по-топло в банята). В пасивната къща това се постига много трудно и е свързано с допълнителни разходи (например отделно подово отопление).

Комфорт на климата: качество на въздуха 
Контролираната вентилация на пасивната къща осигурява едно по-добро качество на въздуха в сградата от това на външният въздух (посредством филтри). Бързо загряване на въздуха в пасивните къщи не е възможно поради бавната (от съображения за комфорт) обмяна на въздуха (0,4/ч – 1,0/ч). Допълнителна вентилация и проветряване са винаги възможни но като цяло неналожителни. 

Строителни разходи
Практиката показва, че една новопостроена пасивна сграда е около 5% до 15% по-скъпа от същата, построена по конвенционален начин. При саниране на стари сгради, допълнителните разходи за да станат те пасивни са от порядъка на 12% до 18%. Спестяването на енергия за отопление в пасивните сгради е около 75% в сравнение с тази в една конвенционално построена по актуалните строителни норми сграда. 

Увеличени разходи
Увеличаването на строителните разходи е предизвикано от:

 • особено добра топлоизолация (разходи за топлоизолационен материал)
 • допълнителни разходи причинени от увеличени външни повърхнини (по-трудоемки работи и повече детайли)
 • вентилационна система с топлообмен
 • много добри прозорци с трислоен стъклопакет
 • повишени изисквания въздухоплътността на сградата
 • скъпи индивидуални решения (например клапи за домашни любимци)

 

Намалени разходи
Намаляване на строителните разходите в пасивните къщи се предизвиква от:

 • липса на комини (повече жизнено пространство и разходи за поддръжка)
 • в много редки случаи са необходими отоплителни тела, стенно и подово отопление и свързаната с тях техника
 • липса на котелно помещение и склад за гориво
 • по-малки разходи за подготовка на топла вода и поддръжка на отоплително съоръжение

 

ТЕРАПОР® ULTRA - PASSIVE HOUSE
Mодерна външна топлоизолационна система с извънредно високи топлоизолационни характеристики и повишена якост на натиск и вградени графитни рефлектори и абсорбатори.

Описание
ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE е топлоизолационна система с извънредно високи топлоизолационни характеристики, изпълнена с фасаден полистирен с вградени в структурата му графитни рефлектори и абсорбатори и плочи с различни дебелини в зависимост от конкретните условия и изисквания. Всички нейни съставни елементи са практически изпитани и добре подбрани, така, че взаимно да се допълват по оптимален начин и да работят в система. Това осигурява дълготрайност, ефективност и безпроблемна експлоатация в климатичните условия, характерни за нашите географски ширини.

Системата е особено подходяща за нискоенергийни и пасивни сгради. Вграденият в структурата на EPS-а графит отразява и възпрепятства преминаването на инфрачервените и UV лъчи. Това го прави освен прекрасен изолатор и сигурен защитник от проникване на радиация в сградата. Използването на графитен полистирол в топлоизолацията на сградата повишава нейната енергийна ефективност с около 20% - 25% в сравнение с тази при обикновения стиропор. Отличава се с много високи топлоизолационни характеристики във всички сезони и предпазва помещенията от изстудяване през зимата и от прегряване през лятото, спестявайки до 80% от разходите за отопление и охлаждане.

ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE осигурява голяма стабилност на цвета и лесното поддържане на чистотата на фасадата. Високата влагоустойчивост на финишното покритие, прави тази система особено подходяща за зони с висока влажност на въздуха, както и за региони с въздух наситен с морски соли. При правилно полагане гарантира удължен живот на фасадата, нейната хидрофобност и механична защита. Тя е изключително еластична и паропропусклива и спомага за здравословния микроклимат в сградата, позволявайки на конструкцията да "диша", като по този начин ефективно подпомага предотвратяването на натрупване на конденз и мухъл, като в нея, така и в помещенията.

Системата за тониране ENERGY IN COLORS предлага множество варианти за индивидуално оформяне на финишното покритие на топлоизолационната система в цвят и структура, давайки възможност за избор от повече от 1100 цвята и 5 структури на декоративни мазилки. 

ТЕРАПОР® ULTRA е изпитана и сертифицирана по действащите европейски норми. Носител е на Златен Медал от международният пловдивски панаир 2008 г.

Области на приложение
ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE
е подходяща при фасади на сгради намиращи се в близост до натоварени градски улици, кръстовища и др. Финишната мазилка е изключително резистентна към киселинни дъждове и отлагания от замърсения въздух, които не влизат в химична реакция с нея. Много добрата издръжливост на системата на механични въздействия я прави подходяща за открити места, където са възможни градушки, както и за места с голям човеко поток. Има много добри водоотблъскващи свойства и е изключително устойчива на биологични зарази, мухъл, плесен, гъби и др., което я прави много подходяща за полагане върху северни или сенчести фасади, както и за зони с висока влажност на въздуха и региони с въздух наситен с морски соли.

ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE е оптимизирана за нискоенергийни и пасивни сгради. Тази модерна топлоизолационна система се препоръчва и при енергийно саниране на сгради, когато трябва да се постигне максимален топлоизолационен ефект и максимално намаляване на разходите за ергоносители. Особено е подходяща и при топлоизолиране на сгради, които са паметници на културата или всички други при които съществува ограничение в дебелината на монтираната система и се цели максимален топлоизолационен ефект с минимални дебелини на топлоизолационният материал.

Свойства:

 • извънредно високи топлоизолационни характеристики
 • подходяща за нискоенергийни и пасивни сгради
 • екстремно намалява разходите за отопление и охлаждане
 • съдържа графитни рефлектори и абсорбатори
 • високо паропропусклива и позволява "дишането" на конструкцията
 • висока влагоустойчивост и еластичност на финишното покритие
 • интегрирана защита срещу гъбички, плесени и мухъл
 • устойчива на замърсяване и стареене
 • устойчива на UV-лъчи
 • отлична дълготрайност и стабилност на цвета
 • бърз и лесен монтаж
 • сертифицирана система с 15 години гаранция

 

Компоненти

ТЕРАПОР® EPS NP-25(фасадни топло- и шумоизолационни плочи от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и якост на натиск като елемент от интегрирана топлоизолационна система)

ТЕРМОФЛЕКС® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS (лепилен разтвор за лепене на топлоизолационни плочи от EPS и XPS върху различни основи при топлинно изолиране на сгради)

ПЛАСТМАСОВИ ДЮБЕЛИ (пластмасови дюбели за механично закрепване на плочи от EPS и XPS)

АРМИРАЩА СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА (алкалоустойчива стъклотекстилна от фибростъкло за изграждане на армиран шпакловъчен слой върху изолационни плочи от EPS и XPS)

ТЕРМОФЛЕКС® ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS (строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирен при топлинно изолиране на сгради)

ТЕРМОФЛЕКС® COLOUR PRIMER (оцветен паропропусклив грунд, проникващ в основата и подобряващ сцеплението, преди полагане на мазилки и боядисване на фасади)

ТЕРМОФЛЕКС® PRO ELASTIC(пастообразна силиконова мазилка с висока влагоустойчивост, изключителна еластичност и много висока паропропускливост, за защитни и декоративни покрития на фасади и стени.)

РЪБООХРАНИТЕЛНИ, ВОДООТКАПВАЩИ И УПЛЪТНИТЕЛНИ ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА ТИС (за водоплътно оформяне и армиране на краищата на топлоизолационни системи при ръбовете, ъгли, около прозорци, врати и др. и техният контакт с други елементи)

ЦОКЪЛНИ ПРОФИЛИ И ЕЛЕМЕНТИ  (аксесоари за прецизно и сигурно оформяне на цокъла и неговото интегриране в топлоизолационна система)

+3
Автор: Марисан и Колев ООД
Закони Нормативна база Коментари