С характерни черти на алпийска вилна къща.

Къщата е изградена изцяло от дърво. Носи чертите на съвременната архитектура, но има характерни черти на алпийска вилна къща.
17.02.2012
арх.Данаил Едрев
1244
сглобяема къща, дървена къща, ФАСЕТ, архитектура, дървена конструкция
Къщата е изградена изцяло от дърво.
Източник: ФАСЕТ

Къщата е изградена изцяло от дърво. Носи чертите на съвременната архитектура, но има характерни черти на алпийска вилна къща.
Състои се от приземен и подпокривен етаж. Има кокетен компактен обем, без еркери и стрехи.
При разработването на проекта оснавната цел е да се постигне функционал- ност, непосредствена връзка с обкръжаващата среда и характерна визия.
На приземния етаж е разположена дневна с трапезария и кухня, като поради равния терена са предвидени и директни изходи към двора от юг. В северната част са разположени две спални, входно предверие, стълбище и баня.
Подпокривният етаж представлява едно цяло пространство. В него са зонирани кът за спане, места за игри и почивка.
Конструкцията на сградата е изцяло дървена, монтирана върху стоманобетонова плоча с ивични фундаменти. Обшита е отвътре с пожароустойчив гипсофазер, положен върху OSB плоскости. Отвън е облечена с панели от пресована негорима вата, закрепена за дървената конструкция, като най-външния пласт е дъсчена обшивка от импрегниран иглолистен материал. Пълнежът в стената е 12 см минерална вата. Покривът е двускатен с дървена конструкция и е топлоизолиран с 15 см минерална вата. При проектирането на къщата е целено максимално отваряне на сградата към двора и благоприятна ориентация, с цел оползотворяване на слънцегреенето.
Естествените материали по външните плоскости на сградата създават особено приятна визия, която се дължи на красотата на дървото. Това удачно вписва къщата в пейзажа на местността. 

Къщата е :
с РЗП 110 кв.м.,
като приземния етаж е 65. 00 кв.м.,
подпокривния етаж е 45.00 кв.м.,
ЗП е 65.00 кв.м.

Приблизителната стойност, с обзавеждане в кухнята и банята, е 370€/м².

+5
Автор: арх.Данаил Едрев
Закони Нормативна база Коментари