Съществени фактори при изпълнения на дренажните системи

Основната задача на дренажа е да обезпечи понижаването на подпочвени води около сградите, особено при наличието на подземно помещение, а също така и да предотврати тяхното покачване.
13.04.2017
Румяна Бонева
168
дренажни системи, дренаж къща, дренажни тръби, къща, грешки при дренажи
Дренажният блок издържа натоварване до 60 тона/кв.м.(камиони)
Източник: А-груп България ЕООД, www.agroup-bg.com

Дренажната система е важно условие за осигуряване комфорта на една сграда, разположена върху терен с високи подпочвени води. Неправилното проектиране и изпълнение на системата в много случаи става причина за появата на характерна, задушлива миризма, която се усеща в помещенията дори и при редовно проветряване. Друг проблем е образуването на езеро в сутеренните помещения и се среща, както в стари, така и в много новопостроени сгради. Всичко това е пряко свързано с подпочвените води. Основната задача на дренажа е да обезпечи понижаването на подпочвени води около сградите, особено при наличието на подземно помещение, а също така и да предотврати тяхното покачване.

Често пъти към проектирането и изпълнението на дренажните системи не се подхожда с нужното внимание. В резултат на това много собственици се оплакват, че въпреки изградения дренаж и наличието на хидроизолация, контрол на подпочвените води така и не се постига. Тук трябва да поясним, че ако дренажът се състои просто от камъни под основите, това няма как да се случи. 
За да функционира адекватно една дренажна система, при изграждането ѝ трябва да се спазват някои основни принципи:

  • Придвижването на водата в почвата се осъществява по два начина – гравитачно, под въздействие на теглото си в посока отгоре надолу и капилярно, движейки се навсякъде, където има празнини. Добре изпълненият дренаж създава условия за гравитачно отвеждане на водата и възпрепятства навлизането ѝ в конструкцията на сградата.
  • Дренажната система се изпълнява заедно с изграждането на фундаментите на сградата. Това предоставя възможност за по-голяма прецизност при изпълнението и ефективност на системата. Изграждането на дренаж още на ниво нулев цикъл осигурява повече удобство при работа и по-голяма степен на защита на конструкцията. Освен всичко това, се елиминира опасността от корозиране на армировката и капилярното водонасищане на конструкцията.
  • Дренажните тръби трябва да се свързват с канализационната система. Необходимо е дренажът да се предвиди в точка, по-ниска от онази негова част, която опасва или преминава под къщата. Функцията на добрия дренаж се изразява не в това да събира и задържа подпочвените води, а да ги отвежда встрани от къщата, като в същото време възпрепятства контакта със сутеренните части. Проектирането му се извършва така, че нивото на подпочвените води в дренираната област (под самата къща) да не достига фундаментите или плочата на най-ниско разположените помещения в нея.
  • При определен вид почви е нужно освен дренаж да се изгради и капиляроблокиращ слой, който възпрепятства т.нар. пълзяща влага в сутеренните помещения. Изпълнява се винаги над нивото на понижените от дренажната система подпочвени води и се свързва хидравлично в долната ѝ зона, съобразно течението.


Необходим ли е дренаж и какъв вид?
Невъзможно е еднозначно да се определи необходима ли е дренажна система или не. Взимането на подобно решение се прави на база извършени дейности от хидрогеолози, които сондират участъка на дълбочина до 5 м, определят нивото на подпочвените води в различните сезони от годината и анализират хидрогеоложките карти на терена. Ако подпочвените води се намират на по-малко от 2.5 м дълбочина от повърхността на земята, тогава изграждането на дренажна система е необходимо. Видът на дренажа зависи от количеството вода, което трябва да се отвежда. Определянето на подходяща система за дренаж е свързано с отчитане на вида, формата и размерите на терена, характерното движение на подпочвените води, геологичния строеж, филтрационните пластове, диапазона на разпространение на водоносните слоеве и редица други важни фактори. Важно е да се подчертае, че когато липсва условие за отвеждане на дренираната вода, изграждането на дренаж е на практика невъзможно.

Предвид характера на разположението си дренажните системи биват три вида:

  • Пластовата система се изпълнява под формата на филтриращи пластове, като се разполагат в основата на сградата, непосредствено до водоносния слой. Този дренаж осигурява пълна защита срещу наводнение от подпочвени води и пълзяща влага и се изгражда едновременно с основите на къщата. 
  • Пристенната система се прилага когато водоносният слой се намира плитко под повърхността. Изпълнението на дренажа включва разполагане на дренажни тръби с филтри в близост до фундамента на къщата (не по-малко от 0,7 м от външните стени) и ограничава нивото на издигане на водата над линията на дренажните тръби. Този вид дренаж също се полага още при изграждането на фундамента.
  • Канало-кръговата система е удачен вариант, когато решението за изграждане на дренажна система е взето след построяване на сградата. При него дренажните профили се разполагат по целият периметър на къщата, на разстояние 1,5 – 3,0 м от стените. В този случай нивото на понижение на подпочвените води зависи от дълбочината на вкопаните дренажни тръби.    


Грешки при проектирането на дренажите
Неправилно изготвеният план за изпълнение на дренажна система ще доведе до значителен дискомфорт в една еднофамилна къща например. Ще бъде от полза да изложим някои от най-често допусканите грешки на ниво проект:
1. Невъзможност за отвеждане на водата – това се случва, когато в основата на къщата са положени камъни, с идеята да изпълняват функция на дренаж. Когато е налице комбинация от глинести почви, високи подпочвени води и смесен тип фундиране каменният слой под къщата се превръща в зона с ниско хидравлично съпротивление и започва да се пълни с вода, която не може да се отвежда. В резултат на това сутеренните помещения са обречени на наводнение.
2. Дренажът е положен плитко – при тази ситуация дренажът не може да постигне нужното ниво на понижение на подпочвените води. Признаци за наличието на подобен проблем са течове в различни части на сградата.
3. Капиляроблокиращият слой, несвързан с дренажа – за да се възпрепятства пълзащата влага, блокиращият слой трябва да се свърже с указаната част от дренажната система. В противен случай появата на течове е гарантирана, особено при плитко заложен дренаж. 
4. При силна денивелация на терена е възможно изкопът да пресича няколко водоносни слоя с различна водообилност. В тези случаи е необходимо подробно проучване на ситуацията от хидрогеолог за взамане на рентабилно решение. 

Икономията на средства и подценяването на ситуацията при всички случаи няма да доведе до нещо добро. Спазването на основните принципи и притежаването на нужната компетентност за изграждане на дренажи са от съществено значение за комфорта на обитателите. 
Статията е подготвена с любезното съдействие на А груп България ЕООДВ случай на необходимост от калкулиране на необходим обем/оферта се свържете с фирмата. Услугата е безплатна.


+8
Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари