Съживяване на водата с технологията "Grander".

Възможно е, с технологията на тиролеца Грандер.
11.04.2012
Антоанета Салфидж
343
вода, Грандер, съживяване на водата, пречистване на вода, ревитализиране вода
Устройствата “Грандер” имат стоманен корпус.
Източник: Антоанета Салфидж

На пазара в България има различни видове технологии и системи за домашно пречистване на водата. Повечето от тях представляват филтри за механично, химично или биофизично въздействие върху водата.

Използването на преобладаващото мнозинство от тях е свързано с изразходването на сменяеми консумативи, което ги оскъпява допълнително. За съжаление колкото повече пречистваме водата, толкова повече се отдалечаваме от нейните благоприятни за човека характеристики. Заедно с вредните примеси от водата се отделят и много от жизнено необходимите за човека съставки. Преминалата през многобройни пречистващи и филтриращи системи вода е условно чиста, но е лишена от естествената си енергия, често е с повишена киселинност и слабо поддържа живота на човека, домашните любимци и растенията.

Технология за ревитализиране на водата
През последните години все по-голямо внимание привлича технологията на австрийския естествоизпитател Йохан Грандер за ревитализиране – (съживяване) на водата. Водният човек от Тирол, както го наричат шеговито неговите близки и приятели, е създал преди тридесет години гениално просто устройство, което въздейства върху физичните параметри на водата и по този начин й възвръща първоначалната природна енергия и сила.

Практическият опит от приложението на неговата технология показва, че преминавайки през устройствата “Грандер”, всяка вода променя своите биофизични качества – намалява повърхностното си напрежение и окислително-редукционния си потенциал; става по-мека – променя своя рН баланс; става значително по-добър разтворител, което й позволява да спре образуването на котлен камък, ръжда и шлам в уредите и инсталациите, използващи вода за битови и промишлени нужди. С такава вода процесите на пране, миене, охлаждане и отопление протичат значително по-ефективно при значително намалени количества миещи, перилни и почистващи препарати.

Ревитализираната вода е неблагоприятна като среда за развитие на основните патогенни микроорганизми и е благоприятна за развитието на живите системи – човека, животните и растенията, както и за живеещите в симбиоза с тях сапрофитни бактерии. Този факт позволява при използването на вода “Грандер” значително по-лесно и с много по-малко дезинфектанти да се поддържат открити и закрити водни басейни; да се възстанови и облагороди животът на биотопи и водни площи с декоративен характер; да се отглеждат значително по-устойчиви на заболявания и по-жизнени растения и животни.

Технологията “Грандер” намира приложение навсякъде, където се използва вода за промишлени и производствени нужди независимо в коя сфера на производството се прилага тази вода. Специално трябва да се отбележи изключително доброто приложение на технологията “Грандер” в сферите на хотелиерството, ресторантьорството, в експлоатацията на открити и закрити басейни, вани, СПА центрове, козметични салони и др.

Какво всъщност става с водата, преминаваща през устройствата за ревитализиране?
Устройствата “Грандер” имат стоманен корпус, обработен с високочестотно магнитно поле. В сърцевината им има инсталирана капсула с „информационна вода”. Преминавайки през тях, водата променя своята линейна структура, завихря се и поема енергията и информацията от капсулата еталон. На изхода водата е преструктурирана, променена като среда за патогенните микроорганизми и е с подобрени параметри като разтворител.

Ефектът на Грандер представлява създаване на по-добра вода посредством промяна на нейните физични и микробиологични качества. И този факт се доказва и потвърждава всеки път както от хилядите научни изследователи, така и от безбройните потребители на технологията “Грандер” по цял свят.

Автор: Антоанета Салфидж
Закони Нормативна база Коментари