Съвременно решение за защита от пожар на високи сгради

Синхрон-С предлага ново решение за пожарогасене на високи сгради.
01.02.2017
Синхрон-С
289
Синхрон-С, пожарогасене, защита от пожар, инсталации, пожарна безопасност
Синхрон-С предлага ново решение за пожарогасене на високи сгради
Източник: Синхрон-С ООД, www.synchron-s.com

Защитата от пожар на високи сгради привлича все повече вниманието през последните години, като основният въпрос е защитени ли са достатъчно обитателите на тези сгради и какви противопожарни мерки са необходими, за да се осигури тази защита?
При проектирането на противопожарни инсталации за високи сгради, необходимо е да се вземе предвид специфичният проблем с пожарната безопасност на тези сгради от гледна точка на архитектура, конструкция, използвани материали, наличие на много и различни по тип помещения - от атриуми до подземни гаражи, големият брой хора и дългото време за евакуация.
Основен проблем, който трябва да бъде прeодолян е, че в случай на пожар, отделеният дим се разпространява много бързо вертикално и хоризонтално през цялата сграда, дори ако пожарът е локализиран само в една стая. Димът е силно токсичен и е основна причина за обгазяване и задушаване. Противопожарната система трябва да бъде избрана така, че да елиминира неблагоприятното въздействие на дима.
Синхрон-С предлага такъв подход и ново решение за пожарогасене, което за разлика от традиционните инсталации, освен че спира разпространението на дима, неколкократно повишава бързината и ефективността на гасене, значително намалява количеството на използваната вода, спестява архитектурно пространство, адаптивно е към съвременни архитектурни концепции и предлага максимална сигурност както за хората и имуществото, така и за самата сграда
.

 

Автор: Синхрон-С
Закони Нормативна база Коментари