сушилня

Стая за пране

20.01.2019
Румяна Бонева
775

Наличието на отделна стая, в която да се разположи нужното оборудване за изпирането и сушенето на дрехите се превръща в мечта на модерната домакиня.

Закони Нормативна база Коментари