Строителни материали и здравословен живот – Баумит изследователски парк Вива

През 2015 г. във Вопфинг Австрия стартира изграждането на изследователския парк Вива, който се състои от 14 еднакви къщи. Къщите са построени по различни методи и с различни материали – бетон, плътни тухли, монолитно строителство, дървени къщи, такива с олекотен дървен скелет и др.
11.12.2019
Баумит България ЕООД
1715
къщи, baumit, Парк Вива
Изследователският парк Вива във Вопфинг Австрия се състои от 14 еднакви къщи.
Източник: Баумит България ЕООД, www.baumit.bg

Нашето здраве е под въздействието на три неща: храна, движение и жизнена среда. Докато за храната и движението се говори много в публичното пространство, все още темата за връзката между строителните материали и здравословния начин на живот не е достатъчно застъпена. Факт е, че 90% от нашето време ние прекарваме в затворени пространства. За това как се чувстваме в тях влияят различни фактори: температурата в помещенията, влажността на въздуха и неговото качество. Т.е. когато обитаваме дадено пространство, ние волно или неволно оценяваме качеството на живот по това дали се чувстваме комфортно или некомфортно. Това е от особена важност за нашия динамичен живот, защото жилищните помещения са местата, където ние се зареждаме с енергия и се отдаваме на почивка.
 

Баумит се занимава с темата за здравословното обитаване от близо 25 години. В резултат на различни проучвания и иновации, специалистите в централата решиха да се подходят много задълбочено по въпроса за връзката между строителните материали и здравето. През 2015 г. във Вопфинг Австрия стартира изграждането на изследователския парк Вива, който се състои от 14 еднакви къщи. Къщите са построени по различни методи и с различни материали – бетон, плътни тухли, монолитно строителство, дървени къщи, такива с олекотен дървен скелет и др. Вложени са най-често използваните и достъпни материали в строителството. Вътрешните размери на къщите са 3 на 4 метра. Всяка къща има по една врата и един прозорец. Разположени са така, че да не хвърлят сянка една на друга и да са подложени на еднакви външни влияния. Изолацията им е направена така, че вътре да се постигне една и съща стойност на коефициента на топлопреминаване  (U стойност). 33 датчика измерват през цялото денонощие физичните величини, които влияят на здравето и комфорта. Измерените стойности се съхраняват в собствена измервателна станция. За една седмица само за една къща биват направени около 30 000 измервания.

 

 

Най-ценното в тези изследвания е, че данните се препращат на три независими научни института, които ги обработват и правят своите изводи. Всички данни са снабдени с цифров код и се получават анонимно, така че изследващите да не могат да влияят върху получените стойности. Институтите, които оценават комфорта на обитаване и здравословното влияние на строителните материали, са Австрийският институт за строителна биология и екология (IBO), Университетът в Бургенланд и Медицинският университет във Виена.


Учените отчитат негативните въздействия на околната среда, които развалят нашия комфорт. Правят се изводи за влиянието на топлоизолационните системи върху комфорта на обитаване. Наблюдава се в детайли  шумоизолацията. Преценява се акустиката и топлинният капацитет на отделните строителни материали. Изпитва се буферната способност на различните видове стени и вътрешни покрития и възможностите им за кумулиране на енергия.

 

Като обобщение на изследванията след 4 години проучвания е ясно, че строителните материали и методите на строителство влияят силно върху качеството на живот.


Има обаче три стълба, които са в основите на здравословното обитаване: добра изолация, вътрешни масивни елементи и добре изградени мазилкови системи на интериорните стени. Доброто съчетание на тези три основни компонента от една сграда позволява да изградим нашия комфортен и здравословен начин на живот. Затова изследванията в парка на Баумит Вива продължават с пълна сила и ще помогнат както за развитието на иновации , така и за усъвършенстване на старите продукти.

 

Закони Нормативна база Коментари