строеж

Стандарта "Пасивна Къща" е изключително рентабилен при един климат като нашия, където имаме студени зими и горещи лета.

Ще се опитаме да си представим как едно инвестиционно решение минава през личния живот на семейството, до го наречем Петрови.

Под „груб строеж” се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение.

Закони Нормативна база Коментари