Старото и новото - заедно

Проектът е за еднофамилна жилищна сграда за сезонно обитаване. Представлява реконструкция на съществуваща сграда в Габровския Балкан и проектиране на нова пристройка към нея.
08.07.2010
ПОСТ СКРИПТУМ ЕООД
8
къща, архитектура, строителство, жилищни сгради, пристройка
Проект: ПОСТ СКРИПТУМ ЕООД, арх. Пенка Станчева с колектив
Източник: ПОСТ СКРИПТУМ ЕООД

Проектът е за еднофамилна жилищна сграда за сезонно обитаване. Представлява реконструкция на съществуваща сграда в Габровския Балкан и проектиране на нова пристройка към нея.

Отправната точка е масивна постройка на два етажа, в градски стил, с габарити 6.50м на 12м. Към нея през 70-те години е била изградена пристройка с лоша визия и липса на качество на строежа. По тази причина инвеститорът и проектантите преценяват, че е по-разумно да се събори старата пристройка и да се изгради нова, с нужните качества както като функция и вид, така и като качество на строителството. Основен аргумент, натежал при взимането на това решение, били нерешените проблеми с подпочвените води, които вече подкопавали основите на пристройката и я отделяли от основното тяло на сградата. Реконструкцията й би била еднакво трудна и с несигурен резултат. Затова се проектира и изгражда нова пристройка.

Като функция сградата в новия си вид е проста и удобна. На първо ниво са организирани голяма дневна, столова и кухня в отделно помещение с излаз към покрита тераса, тоалетна и складово помещение, на второ ниво – три спални и две бани. Архитектурното решение представлява интересно съчетание на дадеността на старата архитектура и съвременния подход.
Към старата къща със скатен покрив се добавят едри обеми с плосък покрив и стенни облицовки със съвременно звучене от дърво и камък. “При подобна ситуация нямаш голям избор за добър резултат – или повтаряш буквално съществуващата архитектура, или правиш нещо много различно. В тази ситуация основният обем е толкова категоричен, симетричен, със собствен ритъм на отворите, цялостен и завършен, че всяко дорисуване ще е видимо и недобро. Затова решихме добавените обеми  да се отличават силно, да носят знака на днешното време като архитектура.” – обяснява за проекта арх. Станчева.

Два са основните строителни проблеми, които разрешават проектантите при новата разработка. Единият е свързан с отварянето на нови отвори в съществущата каменна зидария – за направата на нови врати и за да се изгради “кутия” от метална конструкция с дървена облицовка, проектирана като част от старата сграда над входа. Вторият е свързан с подпочвените води, тяхното улавяне е отвеждане встрани от сградата. Зад къщата се изгражда нова подпорна стоманобетонна стена с холкер. Над нея се оформя стоманобетонен улей с чакъл и решетка по цялата му дължина. В основата на стената, също по цялата дължина, се проектира отводнителна решетка. Дренажни тръби са разположени в основата на дренажните полета. Те са увити в платно, за да се избегне събирането на боклук в дренажната тръба. Оказва се, че при изграждането на основната сграда, строителите са познавали много добре нивото на подпочвените води. Плочата на сгадата е била изградена на около 5 см над най-високото пролетно ниво на водите. В противен случай сградата би страдала от капилярна влага или, в по-лошия случай, от напорна вода. Но при така построената сграда всъщност водите преминават изцяло под плочата, около основите на сградата, без да я засягат. При новата разработка на пристройката проектът решава чрез допълнителните съоръжения отвеждането на водите.

+4
Автор: ПОСТ СКРИПТУМ ЕООД
Закони Нормативна база Коментари