Срещу заблудите в топлоизолирането

От разговори с клиенти става ясно, че много от потребителите са несигурни по отношение на топлоизолирането и изтъкват аргументи, които не са професионално защитени.
15.09.2013
Баумит България ЕООД
971
baumit, Баумит НанопорТоп, топлоизолация, Баумит Система Дупле, Бауми open® (опън) К
Баумит open® (опън) Климафасада.
Източник: Баумит България ЕООД

Представяме на Вашето внимание най-важните фактори, с които може аргументирано да се обоснове ползата от топлоизолирането.

Твъдение: Топлоизолирането е опасно за здравето, предизвиква заболявания, скъпо e и в крайна сметка не води до обещаното спестяване на енергия. 
Такива мнения водят до несигурност сред желаещите да санират жилищата си. Тези хора се изправят лице в лице с все по-мащабни дискусии относно разходите за енергия, без да получат съвет, дали да топлоизолират и какви мероприятия да предприемат. При разговори с клиенти се сблъскваме с подобни предразсъдъци, затова трябва да сме в състояние да ги опровергаем и обезсилим негативните мнения.

Заблуда № 1: „Сградите с топлоизолация плесенясват“.
Вярно е точно обратното.
През зимата неизолираните стени са много по-студени от вътрешната страна. Влажният въздух от помещенията се охлажда бързо върху тях и губи способността си да задържа цялото количество пари, които пренася при по-висока температура. Тези пари се отлагат върху стените под формата на конденз. При 80% влажност на въздуха рискът от плесенясване нараства и могат да се появят петна по тапетите. Една добре изолирана сграда намалява риска от плесен, дори и при неправилно проветряване на помещенията.

Заблуда № 2: „Стените не могат вече да дишат“.
Погрешно.
Истина е, че обменът на въздуха се осъществява изключително при проветряване и/или вентилиране на помещенията. Популярното твърдение за „дишане” на стените се основава на процеса „дифузия на водните пари“, известен от строителната физика. Влагата, която се транспортира през сградните елементи,  не е много значителна по обем и зависи от площта на външните стени. Въпреки това, за отвеждането на влагата, особено за остатъчната строителна влага, тя играе своята неоценима роля. Една външно положена, модерна изолация спомага за транспорта на влага и през стените, и държи сградата суха и топла от вътрешната им страна.

Баумит разработи за най-взискателните Баумит open®(опън) Климафасада. Цялостната система от лепилно-шпакловъчните смеси, през специално патентованите open® плочи, до крайното покритие - Баумит СиликатТоп или Баумит НанопорТоп, се характеризира със своето "активно дишане".  Тази система е неоценима по своя комфорт на обитаване и предлага предимства  изпълнителя/инвеститора на сградата: стените съхнат два пъти по-бързо (т.е. сградата много по-рано влиза в експлоатация), а топлоизолационната система образува едно хомогенно цяло с най-добрите тухли. 
Баумит open® (опън) Климафасада има още едно неоценимо предимство. Тя е единствената система, която е подходяща за полагане върху стара топлоизолационна система, без старата топлоизолация да се отстранява. В този случай тя задължително се комбинира с Баумит СтарТрек дуплекс - специално разработен лепилен анкер. 

Подробна информация за Баумит Система Дуплекс можете да получите от създадения от нас филм (приложен към статията) или тук: http://www.youtube.com/watchv=1sMKYntFL1U&list=TLyA4SRLrzjDE

Заблуда № 3: „Къщите не трябва да са толкова уплътнени”. Обратното е вярно.
През неуплътнените места, като фуги и пукнатини, топлият въздух “изтича” през зимата навън. По този начин той се охлажда и не може да задържи влагата. Когато определено количество влага е оставена свободно да се придвижва навън за даден период от време, във фугите започва да се образува плесен. Освен това през фугите се получават големи енергийни загуби. Затова важи правилото: Въздухът трябва да циркулира в уплътнени пространства, проветряването да става през прозорците или през климатичната инсталация.

Заблуда № 4: „Изолацията увеличава опасността от пожар”.
Рискът от пожар зависи от вида на изолацията и от правилното й полагане.

Например, минералната вата, каменната вата или плоскостите от минерална пяна, като перлит, са негорими.  При интегрираната топлоизолационна система и нейното изпълнение с плоскости от пенополистирен, от определена дебелина на изолацията нататък, през определени, уточнени в наредбите разстояния (площи) трябва да се интегрират ивици от минерална вата. Това намалява риска от бързо разпространяване на огъня по фасадата. Когато мероприятията по полагане на топлоизолацията са в съответствие с противопожарните норми, няма увеличаване на риска от пожар. В сравнение с общия брой на всички пожари в сгради,  топлоизолационната система на практика не играе роля.

Заблуда № 5: „Външните стени мухлясват”.
Винаги упреците за това са били към топлоизолационната система.

Правилното твърдение е, че външният слой мазилка на топлоизолираните стени има ниска температура и по този начин изсъхването при дъжд и кондензирала влага се забавя. Всъщност за микробактериалното замърсяване допринасят още много компоненти. Такива са бурите, ориентацията на сградата по четирите посоки на света, близостта на дървета и храсти, както и наличието на незащитени от пръскаща вода елементи на сградата (покривни стрехи, подпрозоречни первази, еркери, навеси). В идеалния случай, при ново строителство би трябвало да се предвиди и конструктивна защита на сградата от силен дъжд. Полагането на по-дебел мазилков слой върху топлоизолационната система допринася за по-доброто съхранение на повърхността на мазилката, която е подложена през годината на натоварване от големи температурни разлики. Друга възможност е да се изберат бързосъхнещи мазилки, които възпрепятстват условията за образуване на мухъл и плесен по стените.  Такава мазилка е Баумит НанопорТоп, която е базирана на нанотехнологиите. Благодарение на своите "нанопори" тя е силно паропропусклива и с много гладка повърхност. Нейният самопочистващ ефект със силите на природата не позволява задържането на влага по повърхността и плесените и мухълът нямат шанс. 

Заблуда № 6: „Изолацията не се амортизира в срок”.
Вярното е: Изолацията си струва, особено при по-лошо първоначално състояние на сградата.

Времето на експлоатация е според топлоизолиращите мероприятия. Решаващи за това са разходите за изолация, стойността на спестената енергия и преди всичко бъдещото нарастване цената на енергията. Необходимо е винаги да се прави консултация за  енергоспестяващите мероприятия според конкретния случай и изолацията да се изпълни правилно от квалифицирани специалисти. Особено важно е да не се пропусне точният момент за определен вид работа. Непрекъснатото нарастване цените на енергията води до това, че спестяването на разходи става все по-атрактивно. Освен това, инвестицията в днешно време може да се калкулира. Едно изчисление за икономическа целесъобразност трябва винаги да взема предвид факта, че много мероприятия по санирането в даден бъдещ момент ще станат невалидни – въз основа на нови стандарти или в резултат на поддръжката. Трябва да се вземат под внимание и възможностите за финансова субсидия и условията, при която такава може да бъде отпусната.

Баумит България разработи заедно със специалисти от УАСГ програмата Баумит Термо, с която всеки може да получи, в зависимост от избраната от него топлоизолационна система, конкретни данни за количествата спестена енергия за година.  Програмата е със свободен достъп, може да бъде свалена от всеки, има вариант за специалисти - топлотехници и опростен вариант, който може да бъде използван и от крайни потребители. http://www.baumit.bg/front_content.php?idcat=2372

Колкото до цветовите решения - на Ваше разположение е новият каталог Баумит LIfe с 888 цвята.

За повече информация и консултации, моля обръщайте се към нашите Баумит технически консултанти на тел. 02 9266 911.

+1
Автор: Баумит България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари