социологическо проуч

Първото социологическо проучване за архитектите в България

24.04.2018
Асоциация на архитектите в България
266

Първото по рода си социологическо проучване за нагласите и мотивацията на архитектите за професионална реализация беше представено от Асоциацията на архитектите в България

Закони Нормативна база Коментари