Слънчеви колектори, Фотоволтаични системи, Термопомпи

При избора на соларна инсталация трябва да се ръководим от няколко основни критерии – надеждност, рентабилност, дълъг живот и най-вече ефективност.

На 24 април 2019 г. целият свят отбеляза за 24 пореден път Международния ден на осведомеността относно шума. През 1996 г Центърът за изслушване и комуникация (CHC) инициира това събитие, за да насърчи обществото да вземаме мерки относно контрола върху шума на местата, на които живеем и работим, а децата ни играят и учат. HOVAL e компания, която подхожда отговорно към здравето на хората и околната среда.

Ето някои действителни аргументи и обяснения, опровергаващи най-често срещаните митове за термопомпите.

Соларни системи за топла вода

01.05.2018
Екатерина Бонева
2800

Неизчерпаемата слънчева енергия, използвана за захранване на соларни системи е напълно безплатна, което осигурява енергийна независимост.

Слънчевите колектори се подразделят на много видове, като една от категориите представя така наречените слънчеви концентратори.

Високоефективната инсталация за отопление е важен аспект в нискоенергийното строителство.

Човек харчи дневно около 50 л. топла вода

Електрификация на къщи в отдалечени райони

01.01.2015
инж. Полина Петкова
1489

Едно от адекватните решения в случая е, да се избере варианта със собствен източник на енергия, което само по себе си представлява една добра инвестиция, с голяма възвръщаемост.

Слънчевите колектори са ефективен и евтин начин за загряване на водата използвана за най-различни битови цели. Домакинствата имат почти постоянна нужда от топла вода за задоволяване на различни нужди.

Възвращаемост на инвестицията – слънчеви колектори

15.08.2014
Петър Петров - "Грийн Сън Систем...
1959

Всеки ден, тази технология пести милиони евро и тонове въглеродни емисии на човечеството.

Геотермални помпи за отопление на домa

14.12.2013
инж. Полина Петкова
1845

Геотермалните помпи освен, че са едни от най-екологичните варианти, учудващо са доста прости и рентабилни.

Дори и с малко усилия или минимална инвестиция може да се спестят много пари за отопление.

Алтернативни източници на енергия за дома

15.07.2013
инж. Полина Петкова
1049

Посредством иновационни технологии в последните години захранването на дома със „зелена” енергия от „чисти” източници се превръща в реална възможност.

Използване на възобновяеми енергийни източници за целите на отопление и вентилация в индустриалния и в битовия сектор.

Плувните басейни са едни от най-големите консуматори на електрическа енергия в една къща.

Интегрирани фотоволтаични системи.

15.11.2012
инж. Полина Петкова
400

Интегрираните сградни фотоволтаични системи представляват съчетание от система за генериране на електрическа енергия и част от фасадата на сградата

Закони Нормативна база Коментари