Слънчевата архитектура – са спестим енергия

Интегрираното планиране и проектиране на жилищния климат, осветлението, архитектурата и строителните технологии от няколко години вече са основна тенденция в проектите на Schuco.
15.07.2006
ALUKÖNIGSTAHL
527
schüco
Източник: ALUKÖNIGSTAHL, www.alukoenigstahl.bg

Интегрираното планиране и проектиране на жилищния климат, осветлението, архитектурата и строителните технологии от няколко години вече са основна тенденция в проектите на Schuco. Два от най-важните фактори при пестене на енергия и природосъобразен живот са добрите топлоизолации и активното използване на слънчевата енергия. Соларните технологии вече се част от подобряване на енергийния баланс на сградите. Пасивното използване на слънчевата енергия (дневната светлина и трансперантните топлоизолации), както и активното ( получаване на електрическа енергия и топлина) играят централна роля в съвременната “соларна архитектура”.Системната технология PROSOL на Schuco предлага интересни възможности, които постaвят нови мащаби по отношение на дизайна и икономическата ефективност. Фотоволтаичните модули на PROSOL за разлика от нормалните стандартни модули се произвеждат съобразно изискванията на архитектурата по отношение на формата, цвета и оптическата структура. При това при интегрирането им в обвивката на сградата те позволяват използването на всички конвенционални пълнещи елементи. Синергийните фасади и фотоволтаичните покриви на Schuco изпълняват всички изисквания по отношение енергийна ефективност и екология, както и в областта на сигурността, комфорта и качеството на изработката.

Фотоволтаичен модул, използван в архитектурата, се състои от известен брой соларни клетки, които са поставени между две стъклени плочи “солар стъклопакет”. Големият избор от форми и цветове на соларни клетки и на стъкло дава огромна свобода при проектирането и осъществяване на смели и нискоенергийни проекти както в общественото, така и в жилищното строителство. При това соларните елементи във фасадите и покривите не се нуждаят от поддръжка и притежават оптичните и функционални свойства на стандартното остъкляване. Изборът на соларните клетки  зависи в голяма степен от оптиката на пълнещите елементи:  структура, големина, формат и цвят и предоставя богата палитра от възможности. Докато поликристалните силициеви клетки живо блестят в различни оттенъци на синьото и придават оптичен акцент, монокристалните действат  класически чрез равномерната си графитно сива структура. Соларните клетки се произвеждат в различни големини и формати: квадратни, правоъгълни и псевдоквадратни със заоблени ъгли. Цветът, който е  важен фактор в дизайна на сградата, също може да се избира: на разположение е обширна палета от цветни соларни клетки.Най-новото в тази област са BSC (back-side-contact) клетки. Техният КПД е значително по-висок от този на стандартните клетки (около 20 %) като същевременно предлагат елегантна и ясна оптика; това се дължи на преместването на контактната решетка на задната страна на клетката и  премахването на “фотонната сянка”.

При конструирането на модулите  е много важен изборът на подходящо стъкло; тук също има голям избор: от обикновена комбинация стъкло/тедлар до варианти с бронирани, шумоизолиращи и топлоизолиращи стъкла. Големините и форматите на стъклата също са многовариантни: от 200 х 300 мм до 2000 х 3000 мм; има възможност за специални форми ( например със закръгляване ). По този начин могат да се реализират всички изисквания в една сградна концепция. Дебелината на стъклото се определя от статиката на сградата и от местните строителни изисквания.
 
Възможности за приложение
Прилагането на произвежданите по мярка PROSOL- модули в обвивката на сградите също предлага огромен избор от възможности:

•   студена фасада
•   студено-топла фасада
•   топла фасада
•   полупрозрачни покриви
•   козирка
•   слънцезащита
•   балкон
•   зимна градина

Стандартизираните монтажни и крепящи елементи са предпоставка за високото качество на монтажа и дълговечността на конструкцията.
При студените фасади фотоволтаичните модули поемат функцията на външна обвивка и климатична защита за топлите области в сградата. При тях се използва комбинацията стъкло/тедлар; чрез уеднаквяване на растера на фотоволтаичните модули и фасадата се получава една оптически елегантна и жива картина: особен акцент на искрящосиньо от рефлектиращите силициеви поликристали.

Една топла соларна фасада с фотоволтаични модули успява да изпълни всички поставени към нея изисквания: статика, топлоизолация както клима- и шумоизолация. Транспарантните или семитранспарантни модули от изолиращо стъкло имат много добри Ug- стойности и заместват напълно равностойно конвенционалното остъкляване. Пълноценната архитектурна и техническа интеграция на всички фасадни компоненти, включително и соларната  електроенергия осъществяват в една плоскост необикновени дизайнерски варианти върху цялата фасада.

Полупрозрачните покривни конструкции с фотоволтаични модули също са едно мултифункционално решение: като полупрозрачен покрив те поемат функциите на топло-, звуко-, слънце-, и климатична защита, а същевременно произвеждат електрическа енергия, която се използва за климатизация и осветление на сградата.

В козирки над прозорци, входни врати или тераси могат да бъдат интегрирани соларни модули, които предпазват от слънчевите лъчи, дъжд и сняг и произвеждат електричество. Монтирането им под ъгъл 30-45о повишава техния КПД  и хармонично допълва фасадната архитектура.

Парапетите на балконите също могат да се изпълнят с вградени полупрозрачни соларни модули (соларен пакет стъкло-клетка-стъкло), така че от външната страна са непрозрачни, а от вътрешната прозрачни.

В областта на жилищното строителство покривите на зимните градини предлагат идеално поле за интеграция на фотоволтаиката. Чрез индивидуално избрано подреждане на соларните клетки и избор на подходящо остъкляване фотомодулите произвеждат не само електричество, но и  контролират слънчевата светлина като едновременно с това отстраняват чрез рефлексия топлинните лъчи.

Приложението на фотоволтаичните модули на Schuco предлага много възможности за синтез между модерните соларни технологии и съвременната архитектура, особено в обвивката на сградите: фасади, соларни покриви, козирки, балкони и зимни градини; по този начин се изпълняват безпроблемно изискванията за нискоенергийно и екологично строителство.
 

Автор: ALUKÖNIGSTAHL
Закони Нормативна база Коментари