сламени бали

Здрави и щастливи в къща от слама

15.01.2015
Светлана Желева
284

Сламените къщи са жилище за всички региони, а не само там, където дъжд и сняг липсват.

За строежа на къщи са подходящи преди всичко слама от пшеница, спелта и ръжена слама.

Интересът към строителство със сламени бали се възражда

19.02.2014
доц. д-р инж. Румяна Захариева, ...
290

Въпреки насаденото недоверие още от детски години към сламените къщички, интересът към строителство със сламени бали се възражда – по света, а и у нас.

Закони Нормативна база Коментари