Скатният покрив - намаляване на енергийните разходи

SOLTAG е проект за енергийно оптимизирана къща, която живее и диша и така създава качество на живот за хората.
08.07.2010
329
слънчеви колектори, velux, скатен покрив, Велукс България ЕООД
Скатният покрив - средство за намаляване на енергийните разходи
Източник: ВЕЛУКС България ЕООД

Енергийни къщи SOLTAG
 
SOLTAG е проект за енергийно оптимизирана къща, която живее и диша и така създава качество на живот за хората. Здравословен жив организъм, наречен ”дом”, чийто ритъм напълно съвпада с нашия.
SOLTAG черпи енергия чрез шлюзове, насочени към небето и зарежда не само себе си, а и живеещите в него.
Проектът се осъществявана в рамките на Европейската ”Sixth Framework Programme”. Провежда се в няколко европейски страни: Дания, Холандия, Полша, Унгария, Австрия, Испания и Гърция. Основният му замисъл е да осигури устойчиво решение на проблема на блоковете с плоски покриви, строени през 60-те и 70-те години. Жилищните модули по проекта  позволяват поставянето им върху съществуващите плоски покриви, като защитават сградата, завършват я архитектурно и в същото време не натоварват енергийната й система. Освен това те могат да се използват и самостоятелно.
В проекта взимат участие специалисти по урбанистика, архитекти, топлоинженери и експерти по оползотворяване на слънчевата светлина. Първите SOLTAG модули са завършени през 2005 г.
При споменаването на нулева външна енергия за отопление асоциациите са с много топлоизолация и слънчеви колектори вместо бойлер. Така неусетно пропускаме естественото и просто решение за отопление, основаващо се на лъчистата енергия на директната слънчева светлина, проникваща през прозорците, както и възможностите на покрива сам по себе си да акумулира енергия поради непрекъснатото си излагане на слънчевата светлина. И двата елемента – прозорци и покрив, присъстват във всяка сграда – достатъчно е само да се използват. В SOLTAG те са използвани максимално. Покривът е двускатен под 45о. Това осигурява надеждна защита на модула, вълнуващ интериорен дизайн, достатъчно място в подпокривно пространство и едновременно оптимално проникване на слънчевата топлина и светлина в къщата посредством използване на покривни прозорци VELUX. Балансът между топлина и светлина се постига чрез разположението на прозорците в зависимост от климатичните особености на района, като е спазен принципът от юг отопление, от север осветление. Освен че са са снабдени с необходимите слънцезащитни аксесоари за прецизен контрол на светлината и топлината, прозорците са и с електрозадвижване и така са готови за бъдещо автоматизирано управление на всички процеси в къщата. VELUX прозорците играят ключова роля и в системата за вентилация на къщата. Поставени на покрива, те са естествен изход на движещия се отдолу нагоре топъл въздух. За да се намали загубата на енергия при проветрението през зимата, преди излизането на затопления въздух чрез конвертори, той отдава 90 % от енергията си на влизащия отвън въздух.
По интересен начин се използва  нагряването на покрива от слънцето. В специално създадената вентилационна междина между външния слой от цинкова ламарина на покрива  и вътрешните слоеве въздухът се затопля и подготвя за термопомпата. Тя заедно с водата за подовото отопление, загрята от слънчевите колектори VELUX, формира достатъчна енергийна основа за поддържане на микроклимата в къщата.
Прозорците и конструкцията на покрива намалява значително стойността на проекта, като скъпите фотоелектрически елементи са сведени до минимум. Тяхната енергия се използва само за задвижване на помпите за топъл въздух и циркулация на нагрятата от покрива вода  през системата за подово отопление. Единствено в страните с по-дълга зима и недостатъчна слънчева светлина може да се наложи увеличаване на тяхната площ.
 
SOLTAG е пример за възможностите, които разкрива координираното взаимодействие между специалсти от различни области, обединени от единна архитектурна идея и дизайн. Наред с това, SOLTAG отново потвърждава старата истина, че простите решения са най-ефикасни и най-евтини. В този смисъл традиционният скатен покрив крие в себе си още много възможности, с които по естествен и не скъп начин може да се постигне едновременно висока енергийна ефективност и  оптимален комфорт на обитаване на сградите.

Автор:
Закони Нормативна база Коментари