Системни решения за нискоенергийни сгради от света на REHAU.

Eнергийно- ефективното строителство и обновяване e темата. която в момента интригува в най-висока степен строителните предприемачи и собственици на сгради.
19.03.2012
Рехау България
401
rehau, нискоенергийни сград, системни решения, пасивна сграда, строителство
Системни решения за нискоенергийни сгради.
Източник: Рехау България

То представлява сигурно капиталовложение, изграждайки независимост, неподвластна на ръста на цената на енергията. Системните решения на РЕХАУ покриват трите стълба на енергийната ефективност: енергийно ефективни продукти, ефективно  използване на енергията и намаляване на загубите на енергия. Чрез използване на иновативни материали и модерни технологии REHAU предлагат на клиентите си високо ефективни средства за оценка на положителна енергия и икономически решения за подобряване на спестяване на енергия.
След въвеждане на наредбата за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, все повече строители, архитекти и проектанти залагат на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. REHAU предлага също съгласувани системни компоненти, които могат да намерят приложение тук, както и в комбинация със системи за отопление и охлаждане.
Новаторските материали, системи и технологии на REHAU предлагат на архитекти, проектанти и монтажници високо ефективни за енергийното потребление и икономически решения. По този начин клиентите проектират, изграждат и модернизират независимо дали те желаят да използват геотермална или слънчева енергия, да повишат ефективното отопление или да подобрят топлоизолацията.
Енергийно ефективни продукти с марката REHAU
Системи за геотермална енергия
Продуктовия спектър за  използване на геотермална енергия на REHAU, варира от извличане на енергия с помощта на земни колектори, през използването на дълбочинни сонди, като се разпростира до употребата на антимикробни топлообменници за контролирана вентилация.

Системи за соларна енергия

REHAU SOLECT предлага оптимално балансирани цялостни системи за подгряване на битова гореща вода и/или подпомагане на отоплението чрез слънчевата енергия, които са подходящи както за ново строителство така и за саниране на стари сгради. Висококачествени и иновативни компоненти с висока ефективност, интелигентна и лесна за използване технология за контрол, тествани на натоварване от вятър и сняг и това с най-високите хигиенни стандарти и комфорт. Системите на REHAU SOLECT отговарят на всички технически и архитектурни изисквания - от монтаж на покрива до интегрирания на фасадата колектор.

Термопомпа – отопление и охлаждане в една система

Термопомпата се използва за подгряване на битова гореща вода и за отопление през зимата и охлаждане през лятото. Термопомпите REHAU GEO и REHAU AQUA могат да преминат от режим  на отопление в режим на охлаждане чрез управление от специално разработен REHAU контролен панел. Комбинацията от термопомпа със соларна система е възможна и препоръчителна и може допълнително да генерира спестявания.

Ефективно използване на енергията с  REHAU

Лъчисто отопление и охлаждане
Системите за лъчисто отопление/охлаждане – монтирани в пода, стените и тавана, се използват често при нискоенергийни сгради поради отличния комфорт на отопление и охлаждане на помещинията, както и на нискотемпературния източник на енергия, който те ползват. Свободата при избора на местоположение на съотвтната система играе съществена роля в архитектурните разработки, не на един водещ архитект.
Темпериране на стоманобетонни елементи на конструкцията
Темперирането на стоманобетонните елементи е гореща тема в областта на климатизацията. Принципът се основава на използването на капацитета на строителните елементи да съхраняват енергия. По този начин модерни офис и административни сгради са комфортно климатизирани, грижейки се също и за околната среда. Трябва да се подчертае икономическата ефективност, която се явява тенденция в областта на климатизацията.
Технически темперирането се осъществява през взаимосвързана мрежа от тръби от РЕ-Ха омрежен полиетилен в стоманобетонната плоча, в които през лятото циркулира студена вода, а през зимата – топла.
Ниските експлоатационни и капиталови разходи, евентуалната липса на вентилационна система, и прякото използване на алтернативна енергия превръщат продукта в перфектно решение.
Редуциране на енергийните загуби с продуктите на REHAU
Прозоречни системи
Материалите на РЕХАУ RAU-PVC за прозоречни системи със своите отлични качества доказани в строителния сектор са оптимално решение при редуциране на енергийните загуби на сградите. С подходящия подбор на стъклопакет, може да бъде постигната оптимална шумоизолация. Чрез специални елементи за заключване прозорците стават устойчиви срещу взлом, а модерните профили държат далеч от дома студените течения, прахта и влагата.
С уникален в своя клас с коефициент на топлопреминаване от U = 0,78 W/m2K прозоречната система GENEO от хай-тек материал RAU-FIPRO се превърна в символ на концепцията Пасивна сграда.

+14
Автор: Рехау България
Закони Нормативна база Коментари