Системи за саниране на стоманобетонни конструкции

КНАУФ разработи система от полимер-модифицирани смеси (PCC), предназначена за защита на армировката и възстановяване на нарушеното бетоново покритие.
14.04.2014
Kнауф България ЕООД
184
knauf, саниране армировка, смеси за саниране, импрегнатори, мостови съоръжения
Системи за саниране на стоманобетонни конструкции.
Източник: Kнауф България ЕООД

Неразделна и особено важна част от пътната и железопътната инфраструктура на всяка една страна са мостовите съоръжения. 
С тяхна помощ се улеснява значително достъпът до места, намиращи се в топографски райони с пресечени местности. Мостовете са скъпи съоръжения и често изискват сложни технически и конструктивни решения. Изпълнявайки своите функции, те са изложени на редица неблагоприятни въздействия – променливи динамични натоварвания, редуващи се цикли на замразяване и размразяване, агресивна среда, вследствие на наличие на хлориди в размразяващите препарати, както и влиянието на CO2, който предизвиква карбонизация на бетона, която води до нарушаване целостта на бетоновото покритие, респективно до корозия на армировката. Ето защо е много важно да бъде запазена в максимална степен целостта на стоманобетоновите конструкции. Запазването на конструкциите ще удължи техния експлоатационен живот, а както знаем разходите за една навременна поддръжка във времето са много по-малко от разходите за построяването на едно ново съоръжение.

За целта фирма КНАУФ е разработила система от полимер-модифицирани смеси (PCC), предназначена за защита на армировката и възстановяване на нарушеното бетоново покритие. Тя се състои от три основни компонента:

  • TS 110 – за защита на армировката от корозия, както и свързващ мост към последващия пълнежен слой.
  • TS 210 – за възстановяване на бетоновото покритие  при дебелини  над 5 мм
  • TS 310 – за дебелини на слоя до 3 мм или финишна шпакловка.

В случаите, когато са засегнати големи площи от бетоновата повърхност, по-ефективно е машинното нанасяне на саниращите разтвори. В този случай подходящите продукти са :

  • TS 420 – смес за нанасяне на принципа на сухото торкретиране;
  • TS 425 – смес за нанасяне на принципа на мокрото торкретиране.

След като бъдат извършени работите по санирането, за още по-добра  защита на стоманобетоновата конструкция от агресивни агенти, се препоръчва нанасянето на специални защитни покрития, повечето от които познати под масовото наименование силани. КНАУФ е разработила няняколко такива продукта, най-често използвани са ТS 710 и TS730.

Важно условие за всички продукти, които се използват за саниране на стоманобетонови конструкции е те да отговарят на синхронизираната европейска норма БДС EN 1504. Там са указани важни технически параметри, които трябва да покриват тези продукти – якост на натиск, якост на опън при огъване, модул на еластичност, адхезия и др. Само така инвеститорът може да е сигурен, че похарчените за рехабилитация пари, са били изразходвани целесъобразно и ще бъдат възвърнати във времето.

+3
Автор: Kнауф България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари