Синхрон-С пусна в експлоатация нова пожарогасителна система

СИНХРОН-С проектира, инсталира и пусна в експлоатация система за пожарогасене в логистичен център на Гебрюдер Вайс, София
29.01.2015
Синхрон-С ООД
297
пожарна безопасност, противопожарна сист., противопожарна инст., Синхрон-С ООД, логистичен център
Логистичен център на Гебрюдер Вайс в с.Мусачево
Източник: www.synchron-s.com

В края на месец декември 2014 г. СИНХРОН-С ООД пусна в експлоатация пожарогасителна система в  логистичен център в с. Мусачево. Обектът е един от най-големите логистични центрове в Югоизточна Европа на австрийската транспортно-логистична компания Гебрюдер Вайс.

Проектът включва проектиране, доставка и монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация в логистичния център, състоящ се от административна част, халета за претоварване и складови помещения с обща площ над 8000 кв.м.
Специфичните характеристики на обекта като голям обем и височина на помещенията, наличие на отопляеми и неотопляеми зони налагат изграждане на противопожарна система с високи изисквания за безопасност. За постигане на максимални параметри за безопасност и подсигуряване на непрекъсната ефикасност и надеждност на системата са съблюдавани изискванията на множество нормативни документи и стандарти и е внедрено специфично технологично оборудване.
Специалните спринклерни глави тип ESFR елиминират необходимостта от гасене в междустелажното пространство и осигуряват бързо задействие в случай на пожар. Изграждането на инсталацията е извършено съгласно действащите технически норми от висококвалифицирани и опитни служители, притежаващи необходимите сертификати за монтаж и поддръжка на противопожарно оборудване.
Партньор и възложител на фирма СИНХРОН-С ООД по настоящия проект е строителната фирма ЮНГ Проект ООД, главен изпълнител на обекта. Постигнатата пълна синергия между качество на изпълнение, мащабност, специфика на обекта и изисквания на инвеститора е доказателство както за професионализма на фирма СИНХРОН-С ООД при реализиране на комплексни проекти за пожарна безопасност, така и за отличните партньорски отношения с възложителя по време на изпълнението.

Автор: Синхрон-С ООД
Закони Нормативна база Коментари