СИНХРОН-С предлага устойчиви екологични решения за противопожарна защита

Като организация с дългогодишен опит в противопожарната индустрия и отговорност към хората и околната среда, СИНХРОН-С предлага съвремнни концепции, решения и продукти за устойчива екологична противопожарна защита.
28.07.2020
СИНХРОН-С ООД
592
Синхрон-С, противопожарна защита, системи за пожарогасене
Източник: Синхрон-С ООД, www.synchron-s.com

За да отговорят на съвременните потребности на хората за удобство, комфорт, функционалност и здравословна среда, съвременната архитектура се отличава с модерна и сложна конфигурация, нови конструктивни и строителни материали, енергийноефективни решения и модерни технологии за сигурност, безопасност и комфорт.
Новите архитектурни пространства изискват също така и нови решения в сферата на пожарната безопасност. От съществено значение е внедряването на устойчиви, ориентирани към бъдещето, технологични решения за противопожарна защита.

Като организация с дългогодишен опит в противопожарната индустрия и отговорност към хората и околната среда, СИНХРОН-С предлага съвремнни концепции, решения и продукти за устойчива екологична противопожарна защита. Примери за това са системите за пожарогасене с водна мъгла високо налягане, системите за пожарогасене с чисти газови агенти – инертните (IG) газове азот и аргон и химическия агент HFC-227ea (FM-200), както и системите с гасителния агент от ново поколение FK-5-1-12 (Novec 1230). В сравнение с традиционните противопожарни решения, тези продукти спестяват вода и енергия, имат минимално въздействие върху околната среда, безопасни са за хората, обитаващи сградите, а също така са дългосрочно и икономически изгодно решение за пожарна защита.

Особено ценни по отношение на гасителна ефективност, екологичност, безопасност, компактност, дълговечност и минимални разходи за инсталиране и поддръжка са системите с гасителния агент FK-5-1-12 (Novec 1230). Тези системи са иновативни и устойчиви решения за пожарогасене, предназначени да подобрят ефективността и ефикасността на противопожарната защита. Те използват най-оптимално ресурсите и притежават най-широките граници на безопасност за хората и околната среда в сравнение с останалите чисти газови агенти, осигуряват изключително бързо гасене и най-високата ефективност и безопасност за пожари клас А, В и С.

С помощта на решенията с FK-5-1-12 (Novec 1230) осигуряваме значителни екологични и икономически ползи за нашите клиенти. Те са най-доброто решение за защита от пожар в компютърни зали и центрове за данни, не увреждат чувствителното електронно оборудване и минимизират рисковете от прекъсване на оперативната дейност. Други области на приложение са съоръжения в електротехниката и промишлеността, архиви, библиотеки, сгради с ценно културно-историческо имущество и др.

 

Закони Нормативна база Коментари