Синхрон-С ООД

Прилагането на адекватни и надеждни противопожарни мерки могат значително да намалят застрахователната премия.

СИНХРОН-С осигурява ефективна противопожарна защита на подземни паркинги и гаражи.

В началото на месец декември 2015 г. Синхрон-С получи сертификат за партньорство в програмата „Solution Partner"

СИНХРОН-С проектира, инсталира и пусна в експлоатация система за пожарогасене в логистичен център на Гебрюдер Вайс, София

Закони Нормативна база Коментари