Синхрон-С завърши проект за противопожарна защита

Синхрон-С завърши проект за противопожарна защита в Българска банка за развитие.
17.05.2017
Синхрон-С
467
Синхрон-С, проект, пожароизвестяване, защита от пожар, инсталации
Синхрон-С завърши проект за противопожарна защита в Българска банка за развитие.
Източник: www.synchron-s.com

Синхрон-С завърши проект за пожарна безопасност в новата административна сграда на Българска банка за развитие в центъра на София.
Реализираният проект обхваща проектиране, доставка и монтаж на оборудване, пускане в експлоатация и техническа поддръжка на система за противопожарна защита в новото сървърно помещение на банката. В рамките на проекта бяха изградени инсталации за автоматично пожарогасене с гасителен агент инертни газове, локална система за пожароизвестяване и сигнализация, както и аспирационна система за въздушни проби за ранна детекция на дим.
Комбинираното взаимодействие на трите типа инсталации осигурява най-добрата стратегия за защита на сървърни помещения. Локализирането на пожара става на много ранен етап, благодарение на което не съществува опасност от възпламеняване или разрастване. Евентуален пожар може да бъде предотвратен в рамките на секунди, като през това време оборудването не спира да работи. Това осигурява максимална надеждност и ефективност на противопожарната защита, непрекъснатост на работния процес и предотвратяване на финансови и имуществени загуби в случай на пожар, което е от първостепенно значение както за настоящия проект, така и в цялостната дейност на Синхрон-С.

Автор: Синхрон-С
Закони Нормативна база Коментари