Синхрон-С завърши проект за пожарна безопасност

В края на месец април Синхрон-С завърши проект за пожарна безопасност в обновената сграда на Централна жп гара София.
16.05.2016
Синхрон-С ООД
212
Синхрон-С, пожарна безопасност, системи за пожарогас, Централна гара София
Централна гара София с нова система за пожарна безопасност
Източник: Синхрон-С

В края на месец април Синхрон-С завърши проект за пожарна безопасност в обновената сграда на Централна жп гара София. Дейността е част от проекта „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Завършилият проект включва доставка и монтаж на оборудване, тест и пускане в експлоатация на системи за пожарогасене с газов гасителен агент, базиран на инертните газове аргон и азот. Изградените гасителните инсталации са свързани към цялостната система за пожароизвестяване на сградата и обхващат над 70 технически помещения - сървърни зали, помещения с електрооборудване, дизелгенератори и трафопостове.
Възложител на Синхрон-С по настоящия проект е главният изпълнител на обекта, ДЗЗД „Обединение ГБС - Централна гара София“. Дейностите се финансират и изпълняват в рамките на оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз.
Синхрон-С е с дългогодишна практика в областта на проектирането, изграждането, пускането в експлоатация и обслужването на системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
Централна гара София е поредната мащабна реализация на компанията, което е висока оценка за професионализма и ангажираността на Синхрон-С към разрешаване на комплексни проблеми в областта на пожарната безопасност.


Автор: Синхрон-С ООД
Закони Нормативна база Коментари