Синхрон-С взе участие в специализирана изложба

Синхрон-С взе участие в специализирана изложба „Средства за борба с пожарите, авариите, катастрофите и природните бедствия“.
12.04.2017
Синхрон-С ООД
215
Синхрон-С, Изложба, пожароизвестяване, пожарогасене, пожарна безопасност
Синхрон-С взе участие в специализирана изложба
Източник: Синхрон-С, www.synchron-s.com

Синхрон-С взе участие в специализирана изложба „Средства за борба с пожарите, авариите, катастрофите и природните бедствия“, която се проведе на 6 и 7 април в Академията на МВР.
Изложбата беше част от осмата научна конференция „Гражданска безопасност 2017“, организиранa от факултет „Пожарна безопаснот и защита на населението“ към Академията на МВР.
Конферентната програма беше изключително богата. Лекциите бяха представени в три паралелно провеждащи се сесии: „Oперативна и техническа дейност на службите за ПБЗН”, Защита от пожари и аварии“ и „Обучение и общи проблеми на ПБЗН“. Сред лекторите бяха преподаватели както от Академията на МВР, така и от водещи университети в София - Минно-геоложки университет, Химико-технологичен и металургичен университет, Технически университет, Университет за архитектура, строителство и геодезия и др.
По време на изложбата Синхрон-С представи своята дейност в областта на противопожарната защита и по-специално проектиране, узаконяване, изграждане и техническа поддръжка на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, както и изготвяне на цялостни проекти по част „Пожарна безопасност“ от инвестиционното проектиране. „За нас беше удоволствие да посрещнем гостите - представители на научните среди, ръководители и инспектори от службите по ПБЗН в столицата и страната, които проявиха интерес към дейността ни, и да обменим знания и идеи за бъдещо сътрудничество“.      

Автор: Синхрон-С ООД
Закони Нормативна база Коментари