СИНХРОН-С взе участие в „София - европейска столица“

Събитието беше организирано от Камарата на aрхитектите в България със съдействието на Съюза на aрхитеките в България и Столична община.
24.10.2017
Синхрон-С
501
Синхрон-С, фестивал, София, европейска столица, пожарозащита
г-н Стойчев, управител на Синхрон-С, и арх. Аврамов, председател на РК София-град към КАБ
Източник: www.synchron-s.com

Николай Стойчев, управител на СИНХРОН-С, беше сред лекторите в aрхитектурния фестивал „София - Европейска столица“, който се проведе от 2 до 12 октомври в Централния дом на архитекта. Събитието беше организирано от Камарата на aрхитектите в България със съдействието на Съюза на aрхитеките в България и Столична община.
С лекция на тема „Противопожарна защита на високи сгради - съвременни методи за откриване и потушаване на пожар“ г-н Стойчев запозна присъстващите архитекти и проектанти със специфичните проблеми на пожарната безопасност във високите гради и свързания с тях риск от пожар. Той представи основни стратегии и средства за осигуряване на противопожарна безопасност във високи сгради и как те се отнасят върху проектирането на сградата и сигурността на обитателите. Г-н Стойчев  разясни изключително важната роля на специализираните инженерни решения за пожароизвестяване и пожарогасене, базирани на надеждна технология и техника за пожарна безопасност.
Присъстващите научиха за съвременните методи за ранно откриване на пожар, кои са най-ефективните решения за пожароизвестяване във високи сгради и защо персонализираните технически решения са изключително важни за намаляване на риска и последиците от пожар. Беше представен още нов подход за активна противопожарна защита, базиран на нова технология и нов икономичен и ефективен начин за пожарогасене, който осигурява напълно защитена и безопасна среда както за хората и имуществото, така и за самата сграда.
В заключение г-н Стойчев обобщи необходимостта от комплексен подход при противопожарната защита на високи сгради и изграждане на противопожарен сценарий между всички инсталации в сградата.

Автор: Синхрон-С
Закони Нормативна база Коментари