септична яма

Септичните ями обикновено се изграждат в малки обекти, като еднофамилни домове и обекти за хранене с голям разход на вода.

Пречиствателни съоръжения

15.06.2009
Още за къщата
1128

За къщи, които са разположени в селски райони и области, където няма канализация, септичните ями са решение, което се използва в домакинството от векове.

Закони Нормативна база Коментари