семинар

СЕН ГОБЕН ИЗОВЕР организира семинар на тема “Проектиране и строителство на Пасивни сгради”, като част от развитието на концепцията «Мулти-Комфортна Къща на Изовер».

Проектиране и строителство на Пасивни сгради КОНЦЕПЦИЯ ИЗОВЕР МУЛТИ-КОМФОРТНА КЪЩА (2-дневен курс)

Закони Нормативна база Коментари