сграда

Еднофамилна къща

08.07.2010
Арх. Светла Атанасова
490

Еднофамилната жилищна сграда на два етажа със сутерен и подпокривен етаж е ситуирана по вътрешната улица на парцела, като от югозапад е ориентирана към Витоша, а от североизток към София.

Когенерация - енергийната алтернатива на съвремието

08.07.2010
Доц. д-р арх. Иван Данов, Д-р ин...
551

...или как да бъдем независими от “Топлофикация”

Модерна къща край морето

08.07.2010
Арх. Асен Николов - “Студио А+” ...
541

Проектът включва двуетажна масивна, жилищна сграда с използваема покривна тераса и гараж като допълващо застрояване.

Къщи близнаци, Косанин дол, София, е проект на студио ФУНКТ.

Къщата се намира в едно изключително красиво място - с. Емона.

Днес сравнително често се среща ситуацията, в която трябва да избираме дали да запазим и реконструираме старата къща или да я заличим напълно, като построим съвършено нов дом.

За любовта към историята в една къща

15.07.2006
Весела Маркова
397

Да запазим традицията днес е особено важно, тъй като вече все по-рядко се обръщаме към корените си и неусетно попадаме в плен на съвременните глобални течения.

Характерната функционална обвързаност на архитектурно-планировъчното  решение на сградата с двора, улицата и с цялостната градоустройствена структура на селището, говори за поредица от строителни методи и  правила, които местният майстор е познавал и творчески прилагал.

Закони Нормативна база Коментари