Светлотехнически дизайн

Целта на светлотехническия проект е да улесни обемно-пространственото възприятие, да обособи зони с различно предназначение и да сведе до минимум риска от заслепяване.
14.06.2013
арх. Ралица Иванова
829
осветление, проектиране, интериорно осветлен, Дифузната светлина, светлотехническия е
Вградени осветителни тела с възможност за насочване на светлината, които не ангажират с присъствието си
Източник: интернет

При разработването на проект за осветление много често акцентът е върху ефективността и производителността на осветителната инсталация. Този начин на проектиране реално свежда задачата до постигане на равномерно разпределена светлина в цялостното пространство.

Количественото проектиране пренебрегва всички архитектурни идеи и естетичски качества на пространството. Психологическото и емоционалното въздействие на светлината се подценява.

Съвременната светлотехническа философия излиза от рамките на количесвеното проектиране. Основите и са положени от Ричард Кели след Втората световна война.Той обединява съществуващите идеи от областта на перцептивната психология и сценичното осветление в единна концепция. Излиза от твърдите ограничения, които налагат използването на равномернотоосветяване като основна цел на светлотехническия дизайн. Кели измества акцента от количеството към индивидуалните качества на светлината в отговор на различните функции, които тя трябва да изпълни.Той е автор на следните термина: „фокусирана светлина“,“ дифузна светлина“ и „игра на брилянтите“.

Дифузната светлина съответства на понятието количествено осветление. Това е светлината, чиято функция е да разпръсне тъмнината, да освети равномерно без никакви сенки и контрастни пространства. Тя осигурява минималните нива на осветеност за да могат да се извършват дадени визуални задачи – възприемане, ориентация и пр. Основното осветление е нещо безкрайно, размито, всички детайли са равнопоставени.Това е удобна спокойна светлина, която ни помага да се отпуснем и размишляваме.

Ролята на фокусираната светлина е да акцентира значими площи, обеми или детайли и съответно да бъдат поставени на заден план тези, които са с по-малко съдържание. Тя дава характер на пространсвото и обемите като улеснява тяхното бързо и лесно възприемане.

Играта на брилянтите няма отношение към осветяването на сцената или изразяване на визуалната информация, тя самата е носител на информация. Това е светлината, която създава емоции и илюзии, добавя нотка мистичност.

Заедно тези три различни елемента съставят светлинната среда. Видът на помещението и неговото аранжиране определят тяхното съотношение. Изходната точка при проектиране на осветлението в едно пространство е неговото предназначение и функционални потребности. Определя се видът на отделните светлинни източници и тяхното позициониране, изчисляват се техните мощности и се избира дизайн на конктретните продукти.

Целта на светлотехническия е проект е да улесни обемно-пространственото възприятие, да обособи зони с различно предназначение и да сведе до минимум риска от заслепяване. Светлината изявява архитектурните елементи, акценира цвета и текстурата на повърхностите. Тя не само моделира пространството, но е и изключително средство, с което контролираме възприятието на психологическо ниво.

+7
Автор: арх. Ралица Иванова
Закони Нормативна база Коментари