саниране

Как да разберем, че на комина ни е необходимо саниране?

БАИС дарява „РЪКОВОДСТВО ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ“ на всички специалисти, участници в процеса на енергийно ефективното обновяване на сгради

След изпълнението на първата фаза на програмата, която тече в момента, анализът предлага промяна на фокуса в посока постигане на по-високи енергийни класове.

Монтират висок клас немски прозоречни системи в проект за саниране на жилищен блок в Бургас. Специалисти от Германия ще контролират реализацията на санирането и извършват последващи проверки.

БАИС ще проведе среща-дискусия по проблеми на енергийното обновяване на сградния фонд

МРРБ изготви брошура за саниране на жилищата

07.01.2015
Министерство на регионалното раз...
213

МРРБ изготви брошура, подпомагаща гражданите, желаещи да санират жилищните си блокове по Националната програма за енергийна ефективност

Къща на бъдещето

14.01.2014
МЕГАМАТ ООД
472

Къщата отговаря на почти всички критерии за устойчивo строителство според международните системи.

Knauf Safeboard – защита от рентгеново лъчене

15.11.2013
Кнауф България ЕООД
712

Гипскартонената плоскост Knauf Safeboard e тип DF според БДС EN 520 и съотвтно GKF по DIN 18180, с допълнителна характеристика – защита от радиация.

Закони Нормативна база Коментари