Ръководство

БАИС дарява „РЪКОВОДСТВО ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ“ на всички специалисти, участници в процеса на енергийно ефективното обновяване на сгради

За Земята представя завършеното помагало за гражданско участие в програмите за саниране

Закони Нормативна база Коментари