Ръководство за активно участие в Програмата за саниране

За Земята представя завършеното помагало за гражданско участие в програмите за саниране
13.07.2016
За Земята
23
За Земята, програма саниране, Ръководство, обновяване на многоф
Ръководство за активно участие на собствениците на жилища в програмите за обновяване на многофамилни сгради
Източник: www.zazemiata.org

За Земята представя завършеното помагало за гражданско участие в програмите за саниране. Без да си поставя за цел да преповтаря насоките за кандидатстване, това ръководство се опитва да представи в рафинирана форма на гражданите основни моменти, в които могат да се намесват и да искат повече участие в процеса на вземане на решения по проектите за саниране. 


Какво представлява процесът на възлагане на обществените поръчки? Какво е най-важното при строителството, което трябва да проследим, за да се гарантира качествената работа? Какво се прави със строителните отпадъци? Какво се подценява в проектите за обновяване на сгради и подобряване на енергийните им характеристики? Какви идеи можем да дадем за една по-добра програма вбъдеще? Всичко това разказваме с кратката книжка “Ръководство за активно участие на собствениците на жилища в програмите за обновяване на многофамилни сгради”. Въпреки че сега действащата програма е една основна, сме си позволили множествено число в заглавието, защото отправяме поглед към продължението на програмата и към възможните пътища по които може да продължи жилищната политика в страната.


Книжката може да се свали в електронен формат от сайта на За Земята – Приятели на Земята България тук


Ограничен брой хартиени копия са на разположение и се разпространяват безплатно от За Земята до изчерпване на количествата.


Граждани могат да заявят хартиено копие на електронен адрес: sanirane@zazemiata.org или на телефон 02/9431123 като посочат получател и адрес за доставка по пощата. 


Какво ни подтикна да напишем това ръководство? Безплатното саниране (на популярен език) се случва при доста ограничено участие на гражданите в процеса на вземане на решения относно мерките по проектите. Това не помага за формиране на култура на отговорно стопанисване на сградите. 


В рамките на проект финансиран от Европейска климатична фондация и в партньорство с Bulding Performance Institute Europe, ЕнЕфект и редица други представители на НПО, академичната и бизнес сфери, За Земята имаше възможност да работи в силен екип, формиран с цел да предложи на правителството препоръки за развитието на Националната програма за реновиране. 


Като една от стъпките, които трябваше да зададат посоката на работа беше провеждането на 102 интервюта със собственици на жилища през септември 2015г. Приблизително половината от интервюираните от експерт-социолог бяха представители на сгради, които се бяха организирали да кандидатстват по програмата. Другата половина бяха представители на сгради, които не бяха успели да се самоорганизират или на които е отказано участие по програмата по една или друга причина. 


Без да има претенция за надлежно социологическо проучване, изследването ни потвърди, че гражданите имат нужда от ясни напътствия за възможността за по-активно участие като 98% от тях бяха отговорили положително за нуждата от ръководство за активно участие в проектите. 


Интервютата установиха също, че над 60% от собствениците на жилища вече за предприели някакви мерки за енергийна ефективност. Близо в 10% от случаите с проблеми при самоорганизирането, предриетите самостоятелно мерки за енергийна ефективност (най-вече поставената макар и на парче външна изолация) кара хората, направили своята инвестиция да не желаят участие в програмата към момента. Близо в 5% от случаите хората имаха опасения, че има риск за собствеността им или че програмата няма да се окажа наистина безплатна – тези опасения бяха подхранвани от силна негативна политическа кампания през изминалaтa близо годинa от обявяването на програмата към момента на интервютата.


По отношение на каналите за информация – 50% от хората бяха научили за програмата от телевизионни канали, а 25% се бяха информирали от Интернет. Повечето анкетирани подкрепят увеличаване на дела на несъгласни собственици в сградата, които да трябва да се съобразят с искането за участие в програмата при силно изразено мнозинство на подкрепящите. В момента броя несъгласни трябва да е не-повече от 5%, а сред анкетираните се приемаше добре увеличаване на този дял на 10 и дори на 15%.


В същото време анкетираните изказаха масово нежелание да участват в програма от този тип, ако не е напълно безплатна. 51% от анкетираните изразиха позиция, че не биха участвали при нужда от самоучастие, а 49% биха. Това показва сериозна необходимост от подпомагане формирането на култура на самоучастие и оттам култура на стопанисване на общата собственост, каквато е най-големия дефицит в многофамилните сгради към момента.


Контакт:  Генади Кондарев
Координатор кампания “Обществени средства за устойчиво развитие”
Към За Земята – Приятели на Земята България


sanirane@zazemiata.org


02/9431123


www.zazemiata.org

Автор: За Земята
Закони Нормативна база Коментари