реставрация на къщи

Дом-музей

05.12.2019
Невена Попкирова
659

Любопитно е да се узнае начинът, по който се стопанисват стари къщи, обявени за паметници на културата в Германия. За такива къщи съществува непопулярната в България възможност да бъдат пренесени, в буквалния смисъл, с помощта на модерна техника в така наречените музеи на открито.

И старата кръчма оживя...

04.06.2019
Още за къщата
1268

Реставрация на старинна българска къща от епохата на Възраждането

От специалиста реставратор

13.12.2010
“Еврорест-2002” ЕООД e-mail: ev...
288

Всяка работа, създадена от човека, носи сама по себе си свойството да се руши.

Проектът “Реставрация на паметници на културата в АИР “Старинен Пловдив” е един от положителните примери за приноса на не правителствените организации при опазването на богатото ни културното наследство.

Думата “реставрация” означава “връщане към оригинала”. Това понятие обединява цялостната дейност по възвръщането на паметника към живот. Консервацията е реставрационен метод, насочен към намаляване или отстраняване на неблагоприятните въздействия върху паметника, като е пряко ориентиран към неговата материя и стабилитет.

Мнозина от вас, наблюдавайки тъжната гледка на рушаща се къща, са достигнали до извода, че първата и основна причина за достигане до такова положение е: дълговременна липса на грижа.

В последните години на XX век и началото на XXI век проблемът със запазването или разрушаването на старата къща, закупена заедно с имота, доби голяма актуалност.

Закони Нормативна база Коментари