реставрация на къщи

И старата кръчма оживя...

04.06.2019
Още за къщата
224

Реставрация на старинна българка къща от епохата на Възраждането

От специалиста реставратор

13.12.2010
“Еврорест-2002” ЕООД e-mail: ev...
106

Всяка работа, създадена от човека, носи сама по себе си свойството да се руши.

Думата “реставрация” означава “връщане към оригинала”. Това понятие обединява цялостната дейност по възвръщането на паметника към живот. Консервацията е реставрационен метод, насочен към намаляване или отстраняване на неблагоприятните въздействия върху паметника, като е пряко ориентиран към неговата материя и стабилитет.

В последните години на XX век и началото на XXI век проблемът със запазването или разрушаването на старата къща, закупена заедно с имота, доби голяма актуалност.

Закони Нормативна база Коментари