ремонт на покрив

Цената на покрива

05.01.2019
арх. Кунчо Цилков
1686

Предлагаме на Вашето внимание сравнителен анализ на цените на различните видове покриви, валидни за българския пазар.

Ремонт на скатни покриви

01.06.2018
Румяна Бонева
590

След края на зимата и бушуващите ураганни ветрове за много от собствениците ремонтът на покрива се оказва приоритет.

Периодичното инспектиране след приключване на зимата е важен фактор за удължаване живота на покривната конструкцията, а оттам и на къщата като цяло.

Ремонт на плоски покриви

15.07.2016
Лилия Лозанова
235

Как да вдъхнем нов живот на терасата?

ЗА РЕМОНТ НА СТАРИ ПОКРИВИ - РЕШЕНИЯ ОТ ОНДУЛИН

14.06.2012
"ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" ООД
237

Годините и атмосферните условия постепенно повреждат покривите на сградите и след време се налага да се ремонтират.

Покривни проблеми през зимата – връщащият покрив.

11.04.2012
Владимир Ставрев, Бул дах ЕООД
405

Кои са причините за появяващите се през зимата покривни проблеми?

Закони Нормативна база Коментари