пролет

Кокичетата понасят слана и скреж. Ако те покарат много рано, насред зимата, не се тревожете за тях.

Килим от кокичета и минзухари

15.02.2006
Мариана Викторова - “Виктори”
483

Луковичните цветя, които българите обичат да отглеждат и няма градина без тях, са характерни наши ендемити или са внос от Холандия.

Закони Нормативна база Коментари