проект

Игра на форма и цвят

15.04.2006
Арх. Люба Шекерова
161

Архитектурният образ на тази малка и симпатична къща се определя от специфичността на парцела – с тясно лице към улицата, силно издължен към вътрешността на квартала.

Дом за две семейства

15.04.2006
Арх. Светла Атанасова
256

Двуфамилната жилищна сграда е ситуирана по вътрешната улица на парцела, ориентирана към Витоша, а от североизток към София.

Закони Нормативна база Коментари