проект за жилища

Типов проект за рехабилитация и саниране на ЕПЖС

15.09.2013
А.Д.А.- Архитектурна дизайнерска...
379

Темата за саниране и реновиране на едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) има общи измерения не само за страните от бившия Източен блок, но и за напредналите западноевропейски страни.

Проект със социална насоченост - пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор

Закони Нормативна база Коментари