Проект: градина

Когато се изправите пред предизвикателството да създадете градина или да претворите съществуващата, ще разберете колко завладяващ процес може да бъде това.
14.07.2012
ланд.арх. Анита Янева
858
озеленяване, градина, ландшафтен проект, проект градина, настилки двор
Най-добре е за проект да се обърнете към специалисти.
Източник: Интернет

При проектирането и решенията за градината има много аспекти, които трябва да се вземат предвид: слънцето, ориентацията спрямо посоките на света, дренажа, наклона на терена, съществуващата растителност, ако има такава, стила на градината, който искате като краен резултат и др.
Разбира се, най-добре е за проект да се обърнете към специалисти - ландшафтни архитекти, или поне да се консултирате с такива и внимателно да запишете техните препоръки и професионални напътствия. Ако подходите правилно в началната фаза на проекта, резултатите  няма да закъснеят и ще избегнете неприятности на по-късен етап. При изпълнение на изцяло нов ландшафтен проект, който включва дренажи, поливна система, настилки, засаждане на дървета, храсти и друга растителност, крайният замисъл на ландшафтния проект ще се види едва след една-две години, когато растителността се развие. 


Ето някои общи принципи и препоръки, както и правилната последователност от дейности, които трябва да се спазват при реализацията на ландшафтния проект.

Първото нещо, което трябва да се направи е да се отбележат съществуващите данни на обекта – къщата, оградата, основният подход към къщата, съществуващи дървета и храсти.

След това трябва да се отбележи ориентацията на парцела, да се обърни внимание на гледката и околното пространство – има ли обекти, които трябва да се скрият, изолират или които искате да подчертаете.

Първоначалните данни до голяма степен ще предопределят ключовите решения по проекта. Тази информация трябва да  се отрази на скица в мащаб.
След това се изготвя скица с желаните неща за вашата градина – басейн, воднодекоративни елементи, пергола, декинг, пътеки, лехи, зелени зони, растителни групи и др.

Всеки ланшафтен проект може да съдържа различни елементи в зависимост от размера на парцела и индивидуалните предпочитания на собствениците. Но в един двор не може да присъстват всички възможни градински елементи, защото нито една градина не може да обединява множество детайли, без да се претрупа. Ранният проект на градината може да ви помогне да избегнете доста главоболия на по-късен етап. Когато сте наясно с основните дейности по проекта, ще знаете на кой етап към какво трябва да се прибегне. Така няма да се налага да прекопаете готовата морава или декоративната настилка, за да прекарвате някоя инсталация или да изграждате поливната система. 


Проектът за основният подход към къщата и алеите е едно от първите неща, които дават отправна точка на останалите зони и полага основите на цялостното решение. Тези основни линии на алеите са своеобразен скелет на цялостния проект и ще оформят крайния облик на дворното пространство. Основните линии са подходът от централния вход към къщата, които ще водят вас и вашите гости към къщата, пътят за колата, алеите от къщата към отделните зони в градината, пътеките към задният вход. Обикновено основните подходи са извити или прави линии.

Изборът на настилката трябва да е съобразен със стила на къщата и цялостната композиция на къщата и дворът. Материалът за настилката може да е асфалт, естествен или изкуствен камък, паваж, бетон и др.,  а бордюрът може в страни от функционалната си роля да има  декоративен характер. 


За да имате стилна и изискана градина, трябва да изберете основна тема при разработката на ландшафтния проект. Темите за градината са много и можете да избирате измежду класическите стилове градина (италиански, английски, японски, тропически и др.),  както и да се насочите към развитието на модерен тип градина с изчистени линии и минимализъм при изборът материали и растителност. Темата ще продопредели до голяма степен растителните и дървесните видове, цветът и типът на настилката и градинските елементи.  


Подборът на растителност на пръв поглед изглежда най-лесната част и обикновено всеки смята, че може сам да се справи с тази задача. Има случаи, в които собствениците решават, че могат да подменят растителност, предвидена по проекта, да я съчетават по свое усмотрение, без да имат опит и познание в тази сфера. Но рано или късно техните грешки излизат наяве. За изборът на дървесна и храстова растителност се изискват сериозни познания. Освен самия стил на градината, при изборът на растителност трябва да вземете предвид типа почва, климатичната зона, ориентацията на парцела спрямо посоките на света, осветеността на парцела от слънцето и др.

Правилното съчетаване на различните видове растителнот – дървета, храсти, вечнозелена растителност и сезонни цъфтящи растения ще гарантира красивата визия на градината през всичките сезони на годината. За акценти в градината може да изберете листнодекоративни дървета и храсти, вечнозелени групи или цветни лехи, които сезонно да подменята, така че от март до ноември във вашата градина да има цвят. 


Особено важно значение има тревната площ или моравата. За да си осигурите свежа и мека морава може да избирате между засяване на подходяща тревна смес или настилане на чим. Това е една от зоните в градината, които изисква редовна и интензивна поддръжка.  


Според стилът на градината изберете декоративни градински елементи, които да привличат погледа, да осигуряват комфорт и да се вписват в цялостната картина на дворното пространство. Такива елементи могат да бъдат пейки, беседки, групи градински мебели, перголи, фонтани и др. 


Най-добрият начин за разработване на проект за дворното пространство е да погледнете стила на къщата. За да пасва максимално добре на стила на живот на собствениците, стилът на двора трябва да е своебразно продължение на стила в интериора. Защото дворът е просто още едно място за обитаване и ключът към успешния проект е индивидуалният подход и съобразяване с потребностите на собствениците. 

Закони Нормативна база Коментари