Продуктова група Баумит ГАЛА – за да имате настилка по мярка

Разкриване на нови възможности при изпълнение на вертикалната планировка около сградите
14.06.2014
Баумит България ЕООД
1242
градина, двор, Лепило ГалаФикс, Баумит ГалаФуга, дренажният разтвор Г
ГАЛА - за да имате настилка по мярка (снимка 6).
Източник: Баумит България ЕООД, www.baumit.bg

През настоящата година фирма Баумит България предложи на пазара нова група продукти, които целят подпомагането на архитекта, строителя и инвеститора при оформяне на площите около новопостроените или обновените сгради. Тези продукти са обединени под общото наименование ГАЛА. Защо е подбрана точно тази абрeвиатура? От немски език, първите две букви на думите ГАртен унд ЛАндшафт (Garten und Landschaft), което означава Градини и Ландшафт, водят именно до това съкращение. За да се затвори цикълът от материали, необходими за изграждането на строителния обект, е необходимо да добавим такива за оформяне на площадките и тротоара около сградата, подхода към гаражите и т.н.


Съвременните изисквания при изпълнението на тези площи все по-често налага да се замисляме над въпроси като:
- Как настилката да бъде достатъчно здрава, за да не сляга и да не се поврежда при движение на коли и хора;
- Как при дъжд водата да не се събира и да създава естествени езера, поради запушените с листа и други боклуци решетки на уличните шахти, как тази вода бързо и безпрепятствено да се отведе, 
- Как, едновременно с това, да не се налага изграждането на канализация за големи дебити за поемане на водите при силни, интензивни валежи;
-  Как да се предотврати замръзване на водата под настилката, което в един момент води до разрушаване на плочите/паветата;
Как да се намали опасността от слягане на основата;
Как да се избегне появата на изсолявания (бели петна от отложил се варовик) по фугите и плочите;
- Как да се предотврати опасността от развитие на растения (корени) във фугите между плочите/паветата.

Разработките на специалистите целят да решават изложените и други проблеми със създаването на системни продукти, които да са съобразени и с конкретните условия на всеки отделен обект.


Баумит България предлага на пазара серия от 3 броя ГАЛА продукти. Това са: дренажният разтвор Баумит ГалаДрейн, лепилото ГалаФикс и фугиращата смес ГалаФуга. Предстои тази серия да бъде разширена с още продукти, които вече успешно се продават на пазарите в Австрия и в някои други от европейските „Баумит”-държави. Тук искаме да представим отличителните характеристики и предимствата на продуктите ГАЛА. Как да направим плочника, където ще бъде барбекюто или където ще искаме да поиграем табла, или алеята, по която ще се разхождаме между дърветата в градината? Кое е доброто решение за паважната настилка, която ще отвежда до гаража, какъв да е подходът (рампата) към самия гараж?


Детайли за изпълнение.( снимка 1)


За правилното изпълнение се изисква спазването на някои основни принципи, (снимка 1):
- Трябва да сме подготвили достатъчно дълбоко и стабилно легло, което да осигури равномерно разпределение на натоварването от горните слоеве към основата. Така се намалява опасността от непредвидено слягане или пропадане;
- При водоплътна основа, да се предвиди така, че водопропускливите пластове над нея да бъдат под границата на замръзване на почвата, а тя да има наклон за да се осигури оттичане на попиващите на повърхността и просмукващи се надолу води към подходящи странични участъци, извън площите с положена настилка или към тръбите на изградена към обекта дренажна система;
- Ако се очаква  водата в основата на настилката да се задържа по- продължително време, трябва да се предвиди, нейното максимално ниво да бъде под границата на замръзване на почвата;
- Земната основа (леглото) трябва да се уплътнява добре с подходящи инструменти за трамбоване;
- Трябва да се създаде подложка от баластра (чакъл) – тя се изпълнява на слоеве, всеки с дебелина от около 15 см, започвайки с по-едра фракция отдолу и преминавайки към по-фини фракции в горните слоеве. Всеки слой се трамбова с подходяща трамбовка. Броят на слоевете зависи от дълбочината на изкопа, която, от своя страна, е обвързана с показателите на основата, нивата на подпочвените води, както и с вида на настилката, с предвиждания приток на повърхностни води и с избрания начин за отвеждането им.


Как нашите продукти от серията ГАЛА подпомагат спазването на гореописаните принципи?

Баумит ГалаДрейн – дренираща подложка с много предимства:
- Материалът има високи якостни показатели (отговаря на циментов разтвор с якост на натиск клас С 16/20 (20 N/mm2). Това дава възможност слоят ГалаДрейн да поема значителни натоварвания и да разпределя равномерно напреженията върху основата. Така може да се намалява забележимо дълбочината на изкопа, а оттам и дебелината на баластрената подложка;
- Продуктът има дрениращи свойства. Той позволява, достигналата до него вода от повърхността да премине безпрепятствено и бързо към по-дълбоко разположените дрениращи слоеве. Така, при основи с висок дрениращ капацитет, повърхностните води се отвеждат и задържат в почвените слоеве, без да се налага проектирането и изпълнението на каквато и да е отводнителна канализация, (снимка 2);
- От друга страна, силно порьозният дрениращ разтвор, със значителни по размери пори, прекъсва възможността за покачването на капилярна влага към по-горните слоеве и повърхността;
- Този слой не позволява развитието на корени на растения, защото там вече отсъства хранителна почвена среда;
- Силно се намалява опасността от образуване на бразди от автомобилни гуми върху настилката. Това е благодарение на якостните показатели на материала, което ограничава възможността за неравномерно слягане на основата.


Уплътняването се извършва обикновено ръчно, чрез причукване на камъните/паветата до проектната височина, (снимка 3).

Разтворът Баумит ГалаДрейн се полага в земно-влажна консистенция. Дебелината на полагане е между 4–6 см – при полагане при тротоари, пешеходни алеи и други подобни, като достига до 10–16 см – при полагане за улични настилки, като зависи от вида на основата и от очакваното натоварване от превозни средства. Когато се полага на дебелини до 10 см, уплътняването му се извършва обикновено ръчно, чрез причукване на камъните/паветата до проектната височина, (снимка 3). При по-дебели слоеве, разтворът се уплътнява с подходящи инструменти (трамбовки, вибрационни плочи, вибрационни валяци) директно върху положената настилка (плочи, павета). Баумит ГалаДрейн е мразоустойчив, както при средна, така и при висока степен на водонасищане. Когато са налице благоприятни условия за отвеждането на повърхностните дъждовни и други води към по-дълбоките слоеве на основата, фугите между плочите/паветата се оставят на суха пясъчна фуга (вкл. с предварително подготвена зърнометрична крива на използвания пясък, с цел неговото самоуплътняване във фугата) или друг водопропусклив фугиращ материал.


Баумит ГалаФикс - здраво лепене на камъни без изцветявания (снимка 4).


Баумит ГалаФикс - здраво лепене на камъни без изцветявания
Ако искаме да залепим плочите или паветата върху Баумит ГалаДрейн, с цел определена подредба на настилката и за постигането на достатъчно здрава и плътна настилка, това може да се изпълни с лепилото Баумит ГалаФикс, (снимка 4). То е смес за среднослойно лепене (от 3 мм до 20 мм) на плочи от естествен камък или бетон, с различна големина и форма, върху бетонови основи или замазки. Лепилото е мразоустойчиво и поради наличието на специални добавки в него, способства за силно намаляване на склонността към изсолявания и изцветявания на плочите (камъка). Ако желаем да не се възпрепятства дрениращият ефект на Баумит ГалаДрейн, лепилото трябва да се полага по обратната страна на плочите, на гребен, за да може в областта на фугите да остават пространства, където порите на дрениращия разтвор да са отворени и да пропускат просмукващата се надолу вода.


Лепилото Баумит ГалаФикс може да се използва и при основи от дренажен бетон, обикновен бетон или замазки на циментова основа. Подходящо е за лепене върху хоризонтални или леко наклонени повърхности (но не и върху вертикални стени). Не е подходящо при наличие на подово отопление в основата. Тогава препоръчваме изпълзването на Баумакол ФлексТрас.


При лепене навън и върху водонепропускливи или слабо пропускливи основи (бетони, замазки) трябва да се внимава, в лепилния слой да не се получават каверни, в които може да се задържи и да замръзне вода. Ето защо лепенето се извършва, като лепилото се полага веднъж върху основата, на гребен, а след това и върху обратната страна на плочите, на тънък слой. Каменните плочи трябва да бъдат почистени от замърсители и обезпрашени, преди полагане на лепилото върху тях. Залепените плочи се уплътняват и наместват като се почукват леко с гумен чук.


Баумит ГалаФуга - издържлива и лесна за поддръжка,  техника с наливане, (снимка 5)


Баумит ГалаФуга - издържлива и лесна за поддръжка
Баумит ГалаФуга е фугираща смес за естествени и бетонни павета и плочи, клинкерни плочи, естествен и изкуствен камък, включително окрайчващи камъни, паважни бордюри и голямоформатни плочи. Обогатена е с добавки срещу изсолявания. Тя е мразоустойчива и устойчива на соли/луга при средна и висока степен на водонасищане. Фугата е водоплътна и поради това е подходяща за полагане, в комбинация с Баумит ГалаФикс, когато се изпълнява настилка върху непропускливи бетонови или цименто-пясъчни основи и водата трябва да се отведе повърхностно до канализационните шахти. Продуктът може да се полага в течна до твърдо-пластична консистенция, като за целта се препоръчват и съответните начини на полагане: шлам-техника, техника с наливане, (снимка 5), и техника с набиване. Фугиращата смес е издръжлива (с якост на натиск клас С 25/30), без опасност от образуване на пукнатини и е лесна за поддръжка. Същевременно предпазва фугите от развитие на корени на растения.


ГАЛА - за да имате настилка по мярка
С програма ГАЛА проектантите получават възможността да залагат качествени продукти, които да изпълняват поставените в проектите им изисквания. Изпълнителите притежават сигурни материали, които няма да компрометират резултатите от техния труд (наблюдавано напоследък много често дори и при най-новите изпълнени ландшафтни проекти) и гарантират дълготрайна експлоатация. Инвеститорите остават доволни от красивите площадки и алеи около сградите и дълги години могат да се наслаждават, без да се нуждаят от допълнителни разходи за обновяване и ремонти, (снимка 6).


д-р инж. Красимир Делов, Гл. технолог Баумит България ЕООД

Закони Нормативна база Коментари