ПРОГРАМА ''ЕВРОВХОДОВЕ''

Програмата има амбициозната цел да създаде чувство на отговорност в живущите за поддържането и освежаването на общите части на входа.
08.07.2010
www.bulpainters.com
478
бои, бояджии, неподдържани входове, боядисване на вход, бояджийски услуги
Източник: www.bulpainters.com

Сдружение „СЪЮЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЯДЖИИ” стартира програма „Евровходове”, която е част от проект „Европейска София” и има за цел да предостави на жителите на град София една европейска услуга за пребоядисване и поддържане общите части на кооперациите на всеки три години. 


Програмата има амбициозната цел да създаде чувство на отговорност в живущите за поддържането и освежаването на общите части на входа. Нагласата, че това е излишно бреме ще се промени с времето и всеки  собственик на добре поддържано жилище, трябва да се превърне и в собственик на отлично поддържан жилищен вход. 


   За постигането на всичко това не са необходими много време и средства, благодарение на съвременните технологии, които се използват от сдружението и тяхното партньорство с водещи производители на бои. 


Съществува традиция почти във всеки вход да се събират приблизително  5 лева за почистване, 3 лева за асансьор и по-големи суми за неотложни ремонти. Събирането на големи суми е трудно начинание и много от кооперациите са с неподдържани входове. За да промени тази нагласа у гражданите, сдружението е създадало инвестиционен проект „Европейска София”, чрез който ще бъде финансирано цялостното боядисване на жилищните входове. Всички граждани, станали част от програма „Евровходове” поемат ангажимента и отговорността да продължат начинанието, като пребоядисват на всеки 36 месеца. Достъпната за всеки годишна такса за обслужване е в размер на 9,00 лева на апартамент и месечна такса в размер на 3,50 лева на апартамент ще направи възможно и напълно неосезаемо, от финансова гледна точка, пребоядисването на всеки три години.


   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ СА:


  •  да има заключваща се външна входна врата; 
  •  ежеседмично почистване на входа от хигиенистка; 
  •  извършен безплатен оглед от експертен екип на сдружението; 
  •  констативен протокол за състоянието на входа, съставен от екип на сдружението; 
  • протокол от проведено общо събрание на входа; подадена молба за участие; 
  • договор за абонаментно боядисване на всеки 3 години срещу месечна такса в размер на 3,50 лв. на апартамент; 
  • наличие на отговорно лице (касиер) за ежемесечно събиране на таксата; 
  •  платена такса за обслужване за 1 година в размер на 9,00 лв на апартамент. 

Основен предмет на дейност на членовете на Съюза е външно и вътрешно боядисване на всякакъв тип жилищни, индустриални и търговски обекти с професионална техника за боядисване. 


Сдружението разполага с техника и персонал способни да извършат бояджийски услуги с обща площ до 50 000 кв.м за един месец. Негови клиенти са Министерски съвет, Европейски парламент, Кремиковци, посолства и резиденции, десетжки хотели и множество собственици на апартаменти и къщи.


 

Автор: www.bulpainters.com
Закони Нормативна база Коментари