Проблеми при плоските покриви

В тази статия ще обърнем внимание на основните фактори, на които се дължат голяма част от проблемите при плоските покриви.
31.01.2018
Екатерина Бонева
2936
зелени покриви, плоски покриви, хидроизолация покрив, покриви, проблеми при покриви
Плосък покрив с каучуково покритие
Източник: www.modernize.com

Плоският покрив е модерно архитектурно решение при все повече къщи. Той придава съвременно и изискано излъчване на сградата и много често се превръща в нейният основен естетичен акцент. Правилното поставяне и редовната поддръжка при този вид покриви са от съществено значение, с оглед запазване на устойчивостта и удължаване на експлоатационният им живот.
Плоските покриви се проектират с наклон между 3 и 5 градуса. Минималният наклон трябва да бъде 2 % по цялата повърхност на покрива и 1 % към полите. Важно е при проектирането им да се гарантира максимална устойчивост на механични и динамични натоварвания през целия им живот. Те трябва да възпрепятстват проникването на вода и влага през покривната конструкция.


В миналото плоските покриви не били известни като архитектурен похват. Изграждали се предимно с декоративна цел за украса на веранди и капандури. Изработвали се от облицовани с метал дъски от иглолистна дървесина. До неотдавна плоските покриви от стоманобетон се срещаха при жилищни блокове и индустриални обекти. Покривали се с асфалт, заради неговата висока износоустойчивост.
Понастоящем плоският покрив е избор за проектиране на все повече еднофамилни жилища, но резултатът за съжаление често е неправилна или некачествена изработка. В тази статия ще обърнем внимание на основните фактори, на които се дължат голяма част от проблемите при плоските покриви. 


Покритието
Нерядко за покриване на плоските покриви се използва филц, най-вече заради ниската му цена. За сметка на това обаче, този материал има кратък експлоатационен срок – не повече от 15 години. Добре известно е, че всеки следващ ремонт или подмяна на покритието е свързан с допълнителни разходи за труд и изграждане на скеле. Ето защо изборът на издържливи материали ще сведе до минимум появата на деформации и течове от покрива. За предпочитане е да се използват традиционните оловни листове, изкуствен каучук или фибростъкло. При полагане на хидроизолация на покривите на старите панелни блокове и на голяма част от новите сгради се използват предимно хидроизолационни рулонни покрития, PVC настилки, полиуретанови хидроизолации и хидроизолационни мембрани. Това са готови за настилане материали, при които се използва предимно газопламъчно или студено полагане на хидроизолацията. 


Редно е да се има предвид, че въпреки дългия си живот, металните листи са податливи на корозия вследствие на влагата от конденз, която се образува от долната страна. Тук от важно значение е предвиждането на добра изолация. Проблем може да възникне и в резултат на неправилна преценка за разширяването на листите при нагряване. Ако някъде листите са раздалечени или пък се установи наличието на голям брой кръпки или вдлъбнатини, тогава ремонтът е наложителен.


Плоският покрив не трябва да задържа вода     Източник: www.vesti.com

Възможни повреди на покритието
Задържането на вода рано или късно ще стане причина покривът да протече. При една качествена изработка това не би следвало това да се случи, но поради съвсем малкия наклон, характерен за плоските покриви тази вероятност не бива да се изключва. Отводнителните системи са критичен аспект по отношение на плоските покриви. Спазването на минимален наклон 1:40 откос е важно с оглед на безпрепятственото разсейване на дъждовната вода. Ако тя се задържи върху покритието и замръзне, реакцията от температурните разлики може да доведе до проникването ѝ между фугите на металните листове и в резултат на това да възникнат течове от тавана. Тези случаи изискват ако не цялостна, то поне частична реконструкция на покритието като временна мярка.


Редовно почиствайте натрупванията от сняг      Източник: www.structuretech1.com

Снегът също може да се окаже проблем. Конструкцията на плоския покрив не е толкова устойчива на натрупванията от сняг, в сравнение с тази на скатните покриви. Ако покривът е озеленен и растенията се развиват прекалено бързо, това също е показател за задържане на прекомерно количество вода. Прекомерната тежест на водната маса би могла да предизвика свиване на дървените основи. Възможно е при локално намокряне на изолацията прилежащите мертеци да започнат да се разпадат. Покритието може да се увреди и вследствие на UV-лъчението, поради което е добре повърхностния слой да се защити с пласт от минерални люспи или дребен чакъл.


Редовно отстранявайте замърсяванията и проверявайте за щети     Източник: www.alaskaroofcoatings.com

Полезни съвети
- Преди да се пристъпи към подмяна листите, трябва да се удостовери доброто състояние на изолацията.
- Добре е дефектните цинкови плочи да се заменят с оловни, като не трябва да се допуска използване на двата материала заедно, поради вероятността от възникване на корозия.
- Ако е необходима цялостна подмяна, оловните листи трябва да се предвидят до минимум падане (на ъгъла на наклона) на 1:80.
- Металните плоскости се разширяват при нагряване, което налага да се предвидят фуги между тях. Ако има големи пространства без такива фуги, те могат да се разделят и да се свържат една с друга.
- В повечето случаи съединенията, пресичащи наклона на покрива са оформени „капково“, а тези, които са успоредни на падането са на кантове. 


Недобрата изолация е основен проблем при скатните покриви. Влагата от вътрешните помещения се кондензира при съприкосновение със студена повърхност, което може да доведе до прогресивно разрушаване на дървената конструкция на покрива. За да се елиминира тази вероятност покривът трябва да се изолира с качествени материали, да се осигури правилна вентилация на конструкцията и регулярно проветряване на стаите, с цел адекватно извеждане на влажните изпарения от кухни и бани.


Най-подходящите начини за поставяне на изолация на плоския покрив са следните: 
- “Обърнат покрив” - върху съществуващата покривна конструкция се изгражда нова, като топлоизолационният слой се поставя върху хидроизолацията. Друго термин за този подход е т.нар. “топъл покрив”. Това ще повиши височината на сградата, но и ще увеличи нейната енергоефективност.
- Над тавана - в този случай изолацията се полага между гредите на тавана, при което е нужно да се предвиди разстояние поне 5 см над изолацията, с оглед безпроблемната циркулация на въздуха.
- Под тавана – този проект може да се реализира под формата на окачен таван, който да бъде директно фиксиран към основния таван и изпълнен с минерална вата. 


Предимствата на “Зеления покрив”
Озеленяването на плоските покриви се превръща във все по-популярна тенденция, не само заради изисканото излъчване, което придава на къщата, но и поради факта, че осигурява добра звукоизолация на жилището и запазва топлината в него. Такъв покрив предоставя възможност да внесем кътче от природата в дома и може да бъде една прекрасна алтернатива на традиционната градина. Покривното озеленяване предпазва и от механичните повреди от градушки, вятър, UV лъчи, от температурните разлики в дневните и нощни температури.


Зеленият покрив е своеобразен допълнителен слой топлоизолация. Професионалното му изпълнение е от важно значение за енергийния баланс на сградата. През лятото температурите в сградите със Зелени покриви са значително по-ниски, вследствие на транспирацията на растенията. Покривните градини възпрепятстват прегряването на таванските помещения и допринасят за значително намаляване на разходите за климатизация през летните месеци. 


Редовната проверка на състоянието на плоския покрив и своевременното отстраняване на замърсявания и възникнали щети ще повиши неговия полезен живот.

 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари