пречистват. станции

Удивителен е начинът по който кафявата течност се превръща отново в бистра вода

Пречиствателна станция за отпадни води.

11.04.2012
Антоанета Салфидж
192

Икономично за нас, екологично за природата.

Закони Нормативна база Коментари