пречиствателни

Grundfos SOLOLIFT2 - Нов стандарт.

14.04.2013
Грундфос България ЕООД
395

SOLOLIFT2, новият еталон за чистота и надеждност. Малки подемни станции за пренос на отпадни води SOLOLIFT2 - идеалното решение за всяка ситуация

Пречиствателна станция за отпадни води.

11.04.2012
Антоанета Салфидж
400

Икономично за нас, екологично за природата.

Поява на лоши миризми в сгради

08.05.2011
Д-р. инж. Иван Иванов
542

Лошите миризми, които се появяват в някои сгради, са много неприятно явление, последица от редица грешки, допуснати при проектиране, строителство, избор на материали и експлоатация.

При избора на локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) инвеститорът преценява цената, гаранционния срок, стойността на сервизното обслужване, разходите на електроенергия и др

Пречистване на битови отпадни води

12.09.2010
сп. “Още за къщата”
492

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни.

Екокомфорт и пречистени битови отпадъчни води

08.07.2010
инж. Д. Каразлатев, управител на...
172

Срещу замърсяването на почвите и водните басейни с нефтопродукти има надежни екологосъобразни решения.

Закони Нормативна база Коментари