Пречиствателни станции

Септичните ями обикновено се изграждат в малки обекти, като еднофамилни домове и обекти за хранене с голям разход на вода.

Подобрената помпа Sololift2 на Grundfos

15.04.2016
Грундфос България ЕООД
112

Вече може да намерите подобрените подемни станции Grundfos Sololift2 С3 в дистрибуторската мрежа.

SOLOLIFT2 – Идеалното решение за всяка ситуация

15.03.2015
Грундфос България ЕООД
124

Гамата Grundfos SOLOLIFT2 е бъдещият стандарт за малки подемни станции.

Удивителен е начинът по който кафявата течност се превръща отново в бистра вода

Отводняване? Няма проблем!

14.05.2013
Грундфос България ЕООД
168

Преносимите универсални потопяеми помпи Unilift CC и Unilift KP са идеално решение за отводняване на мазета и сутерени.

Grundfos SOLOLIFT2 - Нов стандарт.

14.04.2013
Грундфос България ЕООД
179

SOLOLIFT2, новият еталон за чистота и надеждност. Малки подемни станции за пренос на отпадни води SOLOLIFT2 - идеалното решение за всяка ситуация

Пречистване на водата от централната водопреносна система

15.08.2012
инж. Асен Димитров - Мениджър пр...
657

Все по-често получавам запитвания, в които да предложа системи за обработка на водата, примерно в едно домакинство, идваща от водопреносната система.

MULTILIFT на Grundfos са компактни и мощни подемни станции, които събират всякакви видове битови отпадни води от всякакви видове сгради.

Пречиствателна станция за отпадни води.

11.04.2012
Антоанета Салфидж
149

Икономично за нас, екологично за природата.

(При липса на улична канализация и когато няма къде да се отвеждат отпадъчните води)

При избора на локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) инвеститорът преценява цената, гаранционния срок, стойността на сервизното обслужване, разходите на електроенергия и др

Пречистване на битови отпадни води

12.09.2010
сп. “Още за къщата”
188

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни.

Българските пречиствателни станции на фирма БИОТЕХ с нищо не отстъпват на вносните ПС. Произвеждат се със същите материали, с които работят и много водещи европейски фирми.

Екокомфорт и пречистени битови отпадъчни води

08.07.2010
инж. Д. Каразлатев, управител на...
69

Срещу замърсяването на почвите и водните басейни с нефтопродукти има надежни екологосъобразни решения.

Ново санитарно оборудване навсякъде, където е необходимо

Пречиствателни съоръжения

15.06.2009
Още за къщата
127

За къщи, които са разположени в селски райони и области, където няма канализация, септичните ями са решение, което се използва в домакинството от векове.

Закони Нормативна база Коментари