Пречиствателна станция за къщата

Българските пречиствателни станции на фирма БИОТЕХ с нищо не отстъпват на вносните пречиствателни станции. Произвеждат се със същите материали, с които работят и много водещи европейски фирми.
06.06.2009
"Още за Къщата"
963
оборудване, пречиствателни станции, пречиствателна станция
Източник: Емил Петров

Интервю с Емил Петров, Управител на БИОТЕХ ООД


Какво отличава вашите пречиствателни станции от другите, които се предлагат на пазара - какви са предимствата им?
- Българските пречиствателни станции на фирма БИОТЕХ с нищо не отстъпват на вносните ПС. Произвеждат се със същите материали, с които работят и много водещи европейски фирми. Повечето от малките модулни пречиствателни станции, които се предлагат на нашия пазар от представители на чужди фирми, не отговарят напълно на българското законодателство. Те отстраняват въглеродосъдържащия замърсител - БПК, без да отстраняват азота и фосфора. Друго предимство е, че в нашите станции има една допълнителна зона , а именно зона за аеробна стабилизация на излишната биомаса. Тук излишната биомаса се подлага на интензивно самоокисление в наситена с кислород среда, при което значително се редуцира нейното органично съдържание. Това позволява излишната биомаса да бъде отстранявана от съоръжението и да бъде използвана за наторяване без опасност за отделяне на неприятна миризма или за привличане на инсекти и гризачи.

При заявка от клиента, стабилизираната излишна биомаса може да се обезводнява в специален филтрационен контейнер, монтиран в пречиствателното съоръжение, при което нейният обем се намалява многократно. Обезводнената биомаса има консистенция на влажна пръст и може да се транспортира и използва по-удобно и самостоятелно от клиента. Станциите, които предлагаме се почистват веднъж на две години.

Почистването на станцията от специалист ли се извършва, или може да се прави от собственика на къщата?
Ако клиентът е запознат с технологията, може да извършва почистването. Нашата фирма осигурява поддръжка на станциите.

 

Какво ще посъветвате един собственик на къща, който иска да снабди къщата си с пречиствателна станция? На какви показатели трябва да обърне внимание?
- В България клиентът се влияе най-вече от цената. Други клиенти считат, че ако станцията е вносна, е по-качествена. След време обаче се обаждат да търсят решение на проблемите, които са възникнали в процеса на експлоатация. Другото, от което клиентът се интересува, е обслужването на станцията. На пазара се предлагат пречиствателни станции сякаш са автомобили - с различни допълнения и екстри, което товари цената.

Има клиенти, които се интересуват от поддръжката. Но рядко има клиенти, които се интересуват от принципа на работа и от ефективността на пречистване. От тези параметри се интересуват от професионална гледна точка инженери и проектанти.

Станциите на Bioteh с какъв капацитет са?
- Станциите са модулни и може да се добави още един модул, който да увеличи капацитета. В една станция биологичният процес се влияе от местните условия и станциите на Bioteh са съобразени с българските условия. Биологичният процес е един и същ във всички пречиствателни станции, разликата е, че произведена в България, тя е по-евтина, тъй като няма разходи за транспорт и се осигурява обслужването ù.

Когато дойде клиент и иска да закупи пречиствателна станция за своята къща, бихте ли препоръчали да се построи такава за самата къща или трябва да се обединят няколко къщи за една пречиствателна станция?
- Когато клиентът ми е предприемач и строи цял комплекс, тогава може да се обединят няколко къщи. Но ако става дума за коопериране на няколко съседи, не го препоръчваме. Има редица проблеми – станцията трябва се разположи в някой от имотите и никой не би се пожертвал част от двора си за обща станция. Освен това ще възникнат проблеми за управлението и поддръжката на станцията.

Една пречиствателна станция не е препоръчително да стои, без да се експлоатира. Не е желателно да не се експлоатира пречиствателната станция повече от три месеца. В момента съществува фолклор за това как да се поддържа станцията, без да и се навреди, в случай че къщата не се обитава.Каква е гаранцията за една станция?
- Повечето производители дават гаранция 2 години. На Bioteh гаранцията е 3 години – това означава, че компресорът и електрониката са с тази гаранция. Всичко останало е изработено от висококачественни полимерни плоскости, чиито живот е над 50 години.

Каква е техниката за правилна експлоатация на станцията?
- В канализацията не трябва да се изхвърлят никакви неорганични отпадъци, например – мокри кърпи и други синтетични материали, тъй като те затлачват станцията и трябва да се почиства много по-често. Мазнините също не трябва да се изхвърлят в канализацията. Когато става въпрос за едно или две домакинства, този проблем не стои, но в един ресторант мазнините, попаднали в пречиствателната станция, могат много да ù навредят.

Един собственик на къща от какво се мотивира, за да закупи пречиствателна станция? Има ли конкретни ползи от станцията?
- На първо място решаващо значение има нормативна уредба със задължителен характер – ако в даден район е задължително да се изгради станция в еднофамилната къща, собственикът е принуден да я изгражда. Когато в даден район има забрана за изгребни ями, хората са принудени да си закупят пречиствателни станции.

Първоначалната инвестиция при изгребната яма излиза малко по-евтина, сравнена със станцията, но грижите и разхода по поддръжката ù е много по голям. При изгребната яма има неприятна миризма и непрекъсната грижа по почистването и. Пречиствателната станция е бъдещето. Пречистената вода може да се използва и не замърсява околната среда.

Водата, която е пречистена, може ли да се използва за други цели, например поливане на тревни площи?
- Пречистената отпадна вода може да се използва за технически нужди, гасене на пожари, поливане и да се излива в децентрализирана канална система, дренаж или река.

Може ли сам човек да направи изкопа, да монтира станцията и да ви повика само да я пуснете в действие?
- В повечето случаи изкопните работи се изпълняватот клиента, но пречиствателните станции БИОТЕХ а и много други станции на други фирми не са толкова прости, че да може всеки човек сам да ги въведе в експлоатация. За въвеждането в експлоатация на нашите станции се грижи екип, който участва пряко и в производствения процес на съоръжението. Това е 100% гаранция, че монтираната от нас станция и пусната в действие ще функционира правилно.

 

Автор: "Още за Къщата"
Закони Нормативна база Коментари