Пречистване на водата от централната водопреносна система

Все по-често получавам запитвания, в които да предложа системи за обработка на водата, примерно в едно домакинство, идваща от водопреносната система.
15.08.2012
инж. Асен Димитров - Мениджър продажби, ТЕРМОИКОНОМИК ЕООД;
2781
пречистване вода, филтри за пречистван, чиста вода, активен въглен, обработка на вода
Пречистване на водата от централната водопреносна система
Източник: Интернет

Все по-често получавам запитвания, в които да предложа системи за обработка на водата, примерно в едно домакинство, идваща от водопреносната система.


Ето едно такова реално запитване:
Интересува ме каква система за пречистване на питейната вода бихте ми предложили. Моите изисквания са следните: 
- да пречиства водата от хлор 
- да пречиства водата от котлен камък 
- да пречиства водата от вируси, бактерии и микроорганизми 
- да пречиства водата от ръжда и тиня 
- да може да се свърже с водопроводни тръби от полипропилен ф20 
- да има сравнително голям дебит 
- да има възможно най-ниски разходи за поддръжка 
Възнамерявам да сложа една такава система за целия апартамент /която да захранва бойлер, перална и чешми/. Мястото, където смятам да я монтирам е кухненският шкаф – оттам минава основния водопровод на апартамента


Разбира се, тези които четат повече по тази тема, веднага ще се сетят и ще предложат система за пречистване на водата с обратна осмоза. И вероятно ще са прави, ако не отчитат някои основни недосататъци на тези системи – висока цена на придобиване, изключително енергоемки и сложни като поддръжка системи. По тези причини в бита се ползват системи с обратна осмоза само за директна обработка на изключителни малки количества вода – от порядъка на 2-6 литра за минута пречистена вода. Под „директна обработка” имам предвид, че водата се пречиства в момента на потребление  и не се акумулира в съдове и др. Това малко количество може да се ползва за питейни цели и за готвене. Обикновено тези системи се монтират в кухненския шкаф и на кухненския плот се извежда самостоятелно за тях кранче.


Когато обаче се касае за обработка на цялото количество вода за едно домакинство системите за обратна осмоза стават много скъпи и големи и в общия случай не са подходящи за битово ползване.


В такъв случай могат да се ползват системи, които пречистват водата от конкретните замърсители или елементи. Ще опиша съвсем накратко основните уреди, като някои от тях, според конкретните качества на подаваната вода могат да бъдат елиминирани.


Механично филтриране
Става дума за филтри, които премахват механичните примеси във водата – пясък, ръжда, тиня. Обикновено са снабдени с филтърна материя или филтърен патрон и прозрачна чаша, през която да може да се наблюдава степента на замърсеност на филтъра. За домакински цели се препоръчва самата филтрираща материя да бъде от полиестер, найлон или неръждаема стомана, а не от текстилни материали, заради завъждането на биофилм. Напоследък се използват и филтри с предварително центробежно филтриране. Препоръчва се филтриращия капацитет на филтрите за домашно ползване да бъде между 25 и 100 микрона.


1. Филтър Cintropur NW18 (на Airwatec - Белгия) с предварително центробежно очистване, филтрираща материя 25 микрона и пробка за източване на утайките.
Цена на филтър NW18 ¾”: 117 лв
Необходими консумативи за период от 12 месеца: 4,80 лв (обхваща смяна на филтърната материя на 6 месеца, т.е. 2 пъти годишно)
2. Филтър Nanofiltro (на Euro-Acque – Италия) с неръждаем патрон за многократна употреба 100 микрона и кранче за източване на утайките.
3. Филтър Sphera 305 (на Filtra – Италия) с възможност за избор на филтърен патрон


Обработка с активен въглен
Обработката на вода с активен въглен се прави с цел овкусяване на водата, премахване на миризми, хлор, озон и органични частици. Възможно е запълване на контейнера освен с активен въглен и с полифосфати, силикати, силикон-полифосфати и други продукти за обработка на вода, или последователно свързване на няколко контейнера с различни консумативи. Активният въглен може да бъде доставян в кутии.


1. Контейнер за активен въглен Cintropur NW25 TE (на Airwatec - Белгия) 
Цена на филтър NW25 ТЕ: 210 лв.
Необходими консумативи за период от 12 месеца: 
18 лв (обхваща смяна на активния въглен веднъж на 6 месеца, т.е. 2 пъти годишно)
2. Кутия с активен въглен Cintropur (на Airwatec - Белгия) 

Механичният филтър и филтърът с активен въглен могат да бъдат заменени и с комбиниран филтър, който на практика представлява последователно свързани двата филтъра.


1. Комбиниран механичен филтър и филтър за активен въглен Cintropur NW25 DUO (на Airwatec - Белгия) 
Цена на филтъра NW25 DUO-CTN ¾”: 324 лв.
Необходими консумативи за период от 12 месеца: 
18,00 лв (обхваща смяна на активния въглен веднаж на 6 месеца, т.е. 2 пъти годишно) и 8,16 лв (обхваща смяна на филтърната материя на 6 месеца, т.е. 2 пъти годишно.
2. Комбиниран механичен филтър и филтър за активен въглен Cintropur TIO (на Airwatec - Белгия) 


Централно омекотяване на водата с йонообмен
Омекотената вода удължава живота на домакинските уреди и намалява сметките за ремонт, поправка или замяна. Минералите (калции и магнезий), които оставят петна по вани, душ кабини, мивки, чайници и др. се премахват напълно от водата. Намалява се с повече от 50% количеството на използваните битови препарати, прахове за пране и омекотители, почистващи продукти, шампоани и балсами. Омекотената вода намалява вероятността от кожни реакции и възпаления. Питейната вода е с по-добър вкус. Разполагаме с повече свободно време, защото почистваме дома си по-лесно и по-бързо. Омекотената вода подобрява ефективността на отоплителните инсталации и намалява сметките за отопление до 20%. Пералната ви машина ще изпира по-добре прането ви с омекотена вода. Без минерални примеси дрехите ви ще се запазят по-дълго време.


Омекотителят за вода, базиран на йонообмен, съдържа смола. Тази смола притежава естествената характеристика да поглъща магнезия и калция. Контролният вентил пропуска твърдата вода през смолата, в която магнезиевите и калциевите йони се заместват с натриеви йони. След този процес водата е омекотена и постъпва директно във водопроводната мрежа на вашето жилище. След определено време, зависещо от входящата твърдост и потребление на вода йонообменната смола ще започне да се насища и ще трябва да се регенерира (възстанови). Контролният клапан предизвиква регенерация, когато е необходимо.


Регенерацията при добрите омекотителни системи се управлява автоматично от вграден в тях дебитомер. Промиването може да стане и по предварително зададено време.


1. Моноблок омекотителни системи Еrie Slimline Eco (на Aquion - Белгия) 
Цена на омекотителя: 1000-1700 лв.
Необходими консумативи за период от 12 месеца: 98 лв (обхваща зареждане с качествена таблетирана сол за модел Slimline Eco 11 при омекотени 200 куб.м вода с входяща твърдост 25 френски градуса или 400 куб.м вода с 13 френски градуса)


2. Моноблок омекотителни системи Еrie Ultra Eco (на Aquion - Белгия) 


Много е важно омекотителната система да се подбере правилно. 
За изходни данни се взимат предвид: 
- твърдостта на входящата вода (най-често се измерва във френски или в немски градуси), 
- средно-месечната консумация на вода,
- пиковата консумация на вода.


Ако примем, че едно домакинство от 4 души ползва 20 куб.м вода месечно и твърдостта на водата е 25 френски градуса, обикновено се ползва система с 10-15 литра йонообменна смола. Тези системи изискват в близост до мястото на монтажа наличие на контакт 230 V и канализационна тръба (поне Ф50 mm). Консумативът им е единствено таблетирана сол или сол на едри кристали.


Локално омекотяване на водата със силикофосфат
С оглед на по-ниски разходи за придобиване може да бъде монтиран пропорционален дозатор на силикофосфат - устройство за предотвратяване на образуване на котлен камък и корозия в уредите. Омекотяването на водата става с безвреден за здравето специален вид силикофосфат.


1. Филтър за омекотяване на вода Ydronet Dos (на Euro-Acque – Италия) 
Цена на дозатора Ydronet Dos ¾”: 96  лв.
Необходими консумативи за период от 12 месеца: 120-150 лв (обхваща подмяната на патрона със силикофосфат 4-5 пъти годишно. Един резервен патрон има капацитет за обработка на 40-50 куб.м вода)


Локално омекотяване на водата с магнитни омекотители
Пред уреди като перални, съдомиялни или кафемашини локално могат да бъдат монтирани магнитни омекотители. Чрез неодимови постоянни магнити временно се променя структурата на примесите във водата – калции и магнезий. Процесът на магнитно омекотяване е обратим и трае до едно денонощие. Изборът става на базата на пиков дебит.


1Магнитен омекотител Ecomag ¾” (на Euro-Acque – Италия) 
Цена на магнитен омекотител Ecomag ¾”: 48  лв.
Няма консумативи. Ефектът е временен и не е приложим навсякъде.


Пречистване на водата с ултра-виолетовo лъчение
UV пречиствателите за вода (известни и като UVстерилизатори) унищожават микробите, патогенните организми, вирусите и др. посреством ултра-виолетово лъчение. Имат приложение при дъждовна вода, вода от сондажи, кладенци, водопроводната система. Осигуряват 100% физическа дезинфекция без химикали.


Обикновено водата, която водопреносната компания доставя до нашите жилища е обработена на базата на хлор, понякога и озонирана. Това е достатъчна обработка от гледна точка на премахване на микроорганизмите във водата. 


Лампата (или лампите) на тези уреди се подменя веднъж годишно, а кварцовото стъкло – веднъж на 5 години. За монтаж на UVстерилизатор е необходим контакт 230 V.


1. UV стерилизатор Cintropur UV1000 ¾” (на Airwatec – Белгия) 
Цена на стерилизатор  ¾”: 840-1260 лв.
Необходими консумативи за период от 12 месеца: 84 лв (подмяна на лампата); 36 лв (20% от стойността на кварцовото стъкло); около 17 лв - изразходената ел. енергия. 


2. UV стерилизатор UV-405 AL ¾” (на Sita – Италия) 


Локални пречистватели за вода в точката на използване
На пазара се предлагат много уреди за пречистване на много малки дебити - локално само на питейната вода – обратна осмоза, ултрафилтрация, комбинация от филтри и УВ стерилизатори. Най-често са пригодени за монтаж под или над мивка.


1. Инсталация за обратна осмоза за количества до 60 л/час Osmofast 60 (на Filtra – Италия) 


2. Домашен пречиствател за вода Cintroclear AC110  с модул с активен въглен за премахване на тежки метали и остатъци от химически вещества, премахване на неприятен вкус и мирис, без ел.захранване, дебит до 120 л/час (на Airwatec – Белгия)


3. Домашен пречиствател за вода Cintroclear UF500 с 5 броя модули - за разтворени частици, за премахване на нитратите, с активен въглен за премахване на тежки метали и остатъци от химически вещества, премахване на неприятен вкус и мирис и модул за ултрафилтрация - 0,03 mic за премахване на 99,9 % от всички бактерии и вируси, ултравиолетов генератор (UV) - унищожава 99,99 % от патогенните бактерии и микроорганизми., дебит до 120 л/час (на Airwatec – Белгия)


4. Кранчето за пречистена вода може да бъде комбинирано и със сместелната батерия на кухненската мивка


За съжаление, когато искаме да сме перфектни в пречистването на водата не можем да съберем цялото оборудване в кухненския шкаф.
Най-добре е да преценим от какво оборудване конкретно имаме нужда след като анализираме водата, която искаме да ползваме.


Освен мястото, предвид на геометричните размери на оборудването, е необходимо да предвидим електрическо захранване и канализационна тръба. Важно е също така да се вземе предвид и пада (загубите) на налягане в избраното оборудване, за което е необходимо да се разгледа техническата документация и евентуално да се направи консултация със специалист.

Автор: инж. Асен Димитров - Мениджър продажби, ТЕРМОИКОНОМИК ЕООД;
Закони Нормативна база Коментари