Предстои Интердисциплинарен Студентски Workshop ИСУ'2017

ИСУ 2017 ще се проведе в УАСГ от 27.10.2017 до 03.11.2017 год.
23.10.2017
д-р арх. Анета Славова
6
Студентски workshop, ИСУ'2017, арх. Анета Славова, събитие, архитекти
ИСУ 2017 ще се проведе в УАСГ от 27.10.2017 до 03.11.2017 г.
Източник: www.integraconsultproject.com

Обръщение на д-р арх. Анета Славова,
Главен организатор на формата
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с провеждането на  Интердисциплинарен Студентски Уъркшоп 2017 , Ви изпратихме писмо-покана за партньорство и спонсорство на студентското мероприятие. Сега изпращаме към Вас работна програма за да добиете представа за самото начинание. Смятаме че само с включване и на бизнеса към образованието може да се получи успешен краен продукт от млади бъдещи специалисти в областта на проектирането и строителството.
Отново се обръщаме към Вас с молба да подкрепите инициативата, която ще събере студенти архитекти, дизайнери, инженери, социолози, еколози, ландшафтни архитекти, мениджъри в екипна работа, в конкретно зададено  от Столична Общината място в центъра на София. Съвместната работа на студентите в екипи ще ги приближи до реалната работа в практиката. Така връзката УНИВЕРСИТЕТ – ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ –  ПРАКТИКА ще стане реалност за студентите и за Вас бизнеса в строителството.
Това, което може да бъде от полза и за Вашите фирми е презентация или възможност за излагане на Ваши продукти и изделия в УАСГ, с които да се запознаят студентите, бъдещите специалисти, които ще ползват изделията Ви. И ако се опитаме да перифразираме стара житейска мъдрост, може да кажем че "Никой не е толкова богат, че да няма нужда от добра реклама и никой не е толкова беден, че да не може да даде малка финансова подкрепа за образованието на нашите деца".
Това което може да дадем на нашите студенти е да подкрепите със суми до 1 200 лева. Тези средства ще бъдат използвани за пособия и материали, за работа по време на уъркшопа, както и за награден фонд. По цял свят бизнеса подкрепя образованието и се създават ползотворни контакти, благодарение на които се раждат нови идеи за практиката.
Предварително благодарим за Вашето желание за партньорство с интердисциплинарното академично образование, за да може то все повече да се идентифицира с практиката.
Приложено изпращаме програма за ИСУ 2017, който ще се проведе в УАСГ от 27.10.2017 до 03.11.2017 год.
С уважение, д-р арх. Анета Славова,
Главен организатор на формата
телефон за връзка: 0898 20 27 48
Повече информация и Програма за ИСУ 2017 може да видите от прикачените по-горе файлове.

Автор: д-р арх. Анета Славова
Закони Нормативна база Коментари