ПРЕДСТОИ ИЗЛОЖБА И ФОРУМ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ И АСАНСЬОРИ.

От 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, в София, Виа Експо ще организира Smart Buildings и LiftBalkans.
16.05.2013
Виа Експо
253
изложение, форум, Интелигентни сгради, Асансьорни уредби, Изложба
От 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, в София
Източник: Виа Експо

Регистрация за посещение: Интелигентни сгради  и  Асансьорни уредби 

Повишаването на енергийната ефективност е основен приоритет в енергийната ни политика. Сградите, един от най-големите консуматори на енергия, имат  редица възможности за намаляването на енергийното потребление чрез инвестиции в интелигентни решения. 

От 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, в София, Виа Експо ще организира Smart Buildings и LiftBalkans.
Изявата ще представи новостите в областта на сградната автоматизация и мениджмънт, асансьорните уредби и технологични решения с минимално въздействие върху околната среда.  

ИЗЛОЖБАТА
Ентел ще покаже осветителни уредби, изградени на принципа на астрономичен часовник, енергоспестяващи светодиодни осветители, компоненти за осветление, електротабла и електромери. Интериорно, екстериорно, ефектно и аварийно осветление ще видим от Lumitron.  Фирмата дистрибутира енергоефективни LED лампи Toshiba и Citizen – Япония и интелигентната система за управление и контрол Helvar.

ЛидерЛайт България, част от консорциума Инкотекс Груп, произвежда богата гама от електронни изделия – електромери и системи за отчитане на ел. консумацията, дисплеи и LED осветление. Фирмата е сред одобрените доставчици по Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика. Солармия ще покаже иновативно LED осветление, отличаващо се с 50 % по-голяма икономичност. 

Посетителите ще се запознаят с решенията от Умен Дом, компания, която работи активно в сектора на технологиите за домашна и сградна автоматизация. Пестим енергия е официален представител за България на инфрачервените отоплителни панели InfraHEAT и дистрибутор на системи за безжично управление с интелигентни термостати и инфрачервени уреди MO.EL за отопление на външни площи. 

Сред изложителите ще бъде и Техем Сървисис - лидер в енергийните услуги за ефективно използване на енергия и вода. Фирмата предлага интелигентни уреди -  радиоразпределители и радиоводомери, които позволяват да се прави точно дялово разпределение.

Английската фирма Siemon  е специализирана в проектирането и предоставянето на решения за висококачествено мрежово окабеляване и услуги за интелигентни сгради и центрове за данни. Базирана в САЩ, с продажби в световен мащаб в повече от 100 страни, тя предлага цялостен пакет от кабелни системи от медни и оптични влакна, шкафове, стелажи и интелигентни решения за управление на инфраструктурата. 

Рейтекс Инженеринг проектира, изгражда и поддържа интегрирани системи за сигурност и комуникации, системи за домашна и сградна автоматизация, управление и дистанционен мониторинг. Тя разработва набор от електронни изделия, софтуер и фърмуер за тях. 

Черноморският Енергиен Клъстер е организация, работеща за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията и за намаляване емисиите на въглероден двуокис в Черноморския регион. 

За първи път участие в изложбата ще вземе австрийската компания Ziehl-Abegg, която има повече от 100 години опит и произвежда аксиални и центробежни вентилатори с правотокова и с електронно комутационна технология,  както и на двигатели с контролни функции. Вентилаторите на Ziehl-Abegg се използват за отопление и охлаждане и намират приложение в най-различни области - от традиционните оранжерии до съвременното железопътно строителство.

Лифком е най-големият производител на асансьорни уредби и всякакъв вид повдигателни устройства, както и доставчик на ескалатори и на инвалидни платформи. Участие в изложбата ще вземат Пролифт и Трез, които са специализирани в инженеринг на подобен род съоръжения. Тераком има редица реализирани проекти в области като автоматизация, кабелна телевизия, радио релейни линии, измервателни системи, безжични комуникации, индустриален мониторинг и контрол, системи за контрол на достъпа. Електронно оборудване за асансьори за контрол на достъпа е част от продуктовото портфолио на компанията.

ФОРУМЪТ
Програмата на форума кореспондира с най-горещите световни тенденции. Лектори от България и чужбина ще представят успешни практики и своя опит. 

Райнер Хинрихс-Ралвс, президент на Европейския съвет за възобновяема енергия и Европейската федерация за възобновяема енергия в своето приветствие ще подчертае необходимостта от споразумение между държавите членки на ЕС за дял от 45 % на възобновяемата енергия до 2030 г. в общия енергиен микс като една реалистична следваща стъпка.

Сградният фонд има голям потенциал за намаляване на CO2 и на “енергийната бедност”.  Сесията “Интелигентни сгради” ще бъде открита от Ерик Блум от Pike Research (Navigant), Великобритания, който ще посочи кои са най-атрактивните пазарни ниши в сектора. Какво е настоящото европейско законодателство, касаещо сградите с почти нулева консумация на енергия, отговор ще даде Клеменс Хоори от Европейската комисия - Дирекция Енергетика. Рафаел Боинтнер от Виенския технологичен университет ще запознае делегатите с проекта AIDA, който предлага конкретни действия за изграждане на сгради с почти нулева енергийна консумация. Ключов момент от новата Директива за енергийна ефективност е изискването държавите членки да разработят дългосрочни стратегии за мобилизиране на финансирането на обновяване на техните сгради. Ейдриян Джойс от Европейския алианс на фирмите за енергийна ефективност на сградите, Белгия, ще разгледа различни финансови инструменти. 

Горан Миланов от Българската фасилити мениджмънт асоциация ще направи обзор на възможностите и перспективите на фасилити мениджмънта в България. Специализираният софтуер FM Center (CAFM) ще бъде представен от Иво Стоянов от CenterMine. 

Сградноинтегрираните фотоволтаици станаха неделима част от новата архитектурна “естетика”. Тапас Малик от Университета в Екзитър, Великобритания, ще презентира полупрозрачна концентрирана фотоволтаична система, интегрирана в сграда. 2013 г. е преломна за енергетиката - тогава цените на изкопаемите източници на енергия и алтернативните такива ще се изравнят, като тенденцията към по-голяма достъпност на ВЕИ ще продължи. Отличните природни условия за добиване на екологична енергия в комбинация с политическа воля за реформи в сектора биха могли изцяло да променят ситуацията в положителна посока за инвеститори и потребители. Тези въпроси ще бъдат засегнати от Костадинка Тодорова, която ще  запознае делегатите с покривните инсталации за генериране на електрическа и топлинна енергия. Атрактивна пазарна ниша за бъдещото развитие на соларната енергия е нейното производство с цел задоволяване на собствени енергийни нужди. Скоро стартира Българската фотоволтаична покривна програма под мотото “Слънцето никога не ни изпраща фактура.” 

Паралелни събития: Изложба за възобновяема енергия и управление на отпадъци

За повече информация: Виа Експо – www.viaexpo.com

Автор: Виа Експо
Закони Нормативна база Коментари