Предимства и недостатъци на различните видове покриви

Първата стъпка към реализирането на една стабилна и здрава конструкция на къщата, е да се избере вида на нейната покривна конструкция.
14.09.2014
инж. Полина Петкова
3995
къща, покрив, покривни конструкции, покрив на къща
Използване на плосък покрив, за постигане на модерен вид
Източник: http://www.claffisica.org

Основна функция на покрива е да защитава сградата от дъжд, вятър, сняг, слънце, предпазвайки хората, животните, които обитават дома. Покривът трябва да бъде здрав, стабилен, устойчив на атмосферни влияния и обезопасен срещу пожар и бедствия. От качеството му зависи изключително много устойчивостта, дълготрайността и естетическия вид на сградата.


Първата стъпка към реализирането на една стабилна и здрава конструкция на къщата, е да се избере вида на нейната покривна конструкция. Тя е ключов компонент, а точният и ѝ дизайн ще зависи от различни фактори, включително вида и стила на сграда, размерът на бюджета и съответните градоустройствени планове на национално или местно равнище.

Плосък покрив, като основа за производство на зелена енергия, http://www.morrisseysolarenergy.co.uk


Според формата си покривите се делят на: 


 • Плоски покриви 
 • Скатни покриви 
 • Покривна конструкция тип „черупка“


Плоски покриви 
Най-често те се използват за по-малки структури, например за гаражи и пристройки. Плоският покрив се изгражда по същия начин, както етажните плочи, състои от хоризонтална основа с хидроизолационна мембрана, която е фиксирана към гредите на тавана. Те имат наклон от 1º до 5º градуса, това дава възможност на дъждовната вода да се оттича. За поддържане на натоварването, плоският покрив реагира почти по същия начин, както и  плочата на нивата. Тези покриви се различават от междинните етажи с вида на завършителния елемент, наречен "терасиране". То предпазва от нежеланите ефекти, които се получават от дъжд, сняг, топлина и т.н. 


Предимства:


 • Дава възможност за така разпространения озеленен покрив, тераси, лоджии и т.н.; 
 • Те са сравнително по-безопасни от други видове покривни конструкции; 
 • Изграждането и поддръжката им е лесна и икономически изгодна; 
 • Осигуряват по-добра светлина, вентилация и архитектурен облик на сградата; 
 • Може да построите следващ етаж, когато пожелаете и то за много кратко време; 
 • За жилищни и бизнес сгради плоските покриви са по-икономически изгодни от скатните, защото в тях често се използва окачен таван, който е необходим и за топлинна изолация. 


Изящество и стил посредством плоска покривна конструкция, http://www.diback.com
 


Недостатъци:


 • Не могат да се изграждат при индустриални постройки без използване на междинни колони; 
 • Прилагането на този вид покривни конструкции не е подходящо на места с неблагоприятни климатични условия, защото задържат много вода през пролетта и есента, и са по-неустойчиви на силното слънце през лятото и натрупалият сняг през зимата.


Скатни покриви 
Според конструкцията, те биват едноскатни, двускатни, трискатни и многоскатни. Скатните покриви имат наклон над 10 градуса спрямо хоризонталната повърхност. Най-честата им форма е симетрична. Наклонът варира в зависимост от пространството което се покрива, климатичните условия, вида на покривното покритие, и т.н. В области с обилен снеговалеж, за намаляване на натоварването на покрива се препоръчва стръмността на наклона да бъде 1:1,5 или 1:1. Скатните покривни конструкции обикновено са изработени от дървен материал или стомана. За изграждането им се използват стоманени ферми и валцувани стоманени профили.

Класически вид посредством скатен покрив, http://www.monier.in


Предимства:


 • Изграждат се за много кратък период от време;
 • Скатните покриви, които имат най-малко два ската, са конструирани, така че предоставят много използваема площ – таванско помещение. То може да се използва както за хранилище, така и като допълнително жилищно пространство;
 • Не се нуждаят от хидроизолация и допълнителни предпазни мерки от атмосферни влияния; 
 • Дренажа на тези покриви при дъждовно време и снеговалеж се осъществява лесно; 
 • Използват се при изграждането на дълги индустриални постройки без междинни колони, стени и т.н.;
 • При строеж на промишлени сгради, скатния покрив е икономически по-изгоден от плоския. 

Южно ориентиран скатен покрив, идеална основа за PV панели, http://www.vdh-solar.nl

Недостатъци:


 • По-податлив е на атмосферните влияния; 
 • Не е толкова издръжлив колкото плоския покрив; 
 • Не може да се използва за дострояване на следващ етаж; 
 • При обилни валежи, често има проблем с течове; 
 • Когато покривът е изграден от стоманена конструкция, може да възникне проблем като ръждясване; 
 • При необходимост от монтиране на окачен таван за офис сгради или за топлинен комфорт този тип покривни конструкции не са икономически изгодни.


Покривна конструкция тип „черупка“ 
Те се използват, за да отговарят на функционалните и архитектурни изисквания. Покривите тип „черупка“ са предвидени за обществени сгради като библиотеки, театри, центрове за отдих, фабрики, търговски центрове и т.н. Те са необходими, там където се изискват големи подови площи и те трябва да бъдат покрити без обструкция от колони.

Покривна конструкция тип „черупка“, http://en.wikipedia.org


Предимства:


 • Покрива се повече площ без междинни колони и т.н; 
 • Няма проблем с теч при този вид покривни конструкции; 
 • Спомагат за архитектурния изглед на сградата и това допринася за красота в околното пространство; 
 • Площта под този покрив се използва както за провеждане на конференции и големи събирания, така и за сгради с обществено значение.


Недостатъци:


 • Не може да се изгради следващ етаж; 
 • Има проблеми с достъпа до естествена светлина и вентилация; 
 • Покривната конструкция тип „черупка“ е най-скъпият избор, но много красив и различен.

Тези и още много други фактори, правят избора на най-подходящия покрив сложна инженерна задача, чието правилно решение гарантира минимална поддръжка, дълговечност и сигурност.


Много е важно да знаете предимствата и недостатъците на различните видове покривни конструкции, това ще ви позволи да се чувствате сигурни в инвестициите си.

Автор: инж. Полина Петкова
Закони Нормативна база Коментари