Предимствата на пелетните котли

Котлите на пелети от Edilkamin са с различна мощност: 18 kW,24 kW и 33 kW. Моделът, който е 18 kW разполага с бункер 60 кг, а тези с 24 kW и 33 kW мощност са със 100 кг бункер.
15.09.2013
Мирев ЕООД, www.kamini-italia.com
27
котли, котли на пелети, котли edilkamin, екологично отопление
Пелетен котел , модел - OTTAWA 24kW.
Източник: Мирев ЕООД, www.kamini-italia.com

Котлите на пелети от Edilkamin са с различна мощност: 18 kW,24 kW и 33 kW. Моделът, който е 18 kW разполага с бункер 60 кг, а тези с 24 kW и 33 kW мощност са със 100 кг бункер. 

Външен вид 
Корпусът е от стомана с дебелина 0.5 см, а горивната камера е от чугун. Вратичката е с облицовка с камолекс – огнеупорен материал. На вратичката има специална дръжка за контрол на достъпа на деца. 

Размери 
Различните котли са предназначени за различни отопляеми обеми – съответно 165 кв.м., 200 кв.м. и 300 кв.м. Котелът Ottawa 24 kW, например е предназначен да отоплява обем от  625 куб.м. (200 кв.м на височина 2.70 м). Неговият КПД е 90.1%.  Размерите на котела са 63 /89/ 126/ 363 кг. - изключително компактни размери предвид всички включени екстри. Котелът може да бъде инсталиран в котелно помещение, подстълбищно пространство или обособено място в жилището на етажа, където се ползва. 

Оборудване 
И трите модела Basic, Ottawa, Atlanta имат по два шнека, като единият е подаващ, а вторият е към самата горивна камера и придвижва пелетите. Вътре има керамична горелка, която служи за катализатор. Има вградено чекмедже за пепелно съдържание, което се почиства един път седмично. Има метален предпазител към самите топлообменници. На всички котли има манометър отзад. Той отчита налягането и на колко бара работи котелът. Отзад има копче за рестартиране. До него се прибягва, ако котелът се задръсти с пелети и се изключи автоматично. На гърба на котела има малка антенка, която комуникира с дистанционното. Отзад се намират и изводите за топлата вода. Котелът има отвор отзад, който е предназначен за зареждане посредством цистерна или допълнителен бункер с шнек, който дозира и пренася пелетите. 

Котелът вътре е оборудван с разширителен съд, циркулационна помпа и предпазен клапан винтил. Хидравличните връзки са направени от медни тръби, а горивната камера е от чугун. 

Нови модели CALGARY 24kW и ORLANDO 33kWПелетен котел от висок ранг  проектиран да бъде използван за отопление в съчетание с висока температура ( радиатори )  или ниска температура ( лъчисто подово ) с топла / буферни , слънчеви панели, газови котли и т.н. ... Идеално изолирани по -високи добиви. Включен е голям  бункер и възможността за  допълнителни резервоар позволи на клиента  максимално удобство и автономност.

Повече информция за модел ORLANDO 33kW може да видите тук:  http://www.edilkamin.com/en/caldaia_a_pellet/caldaia_orlando.aspx

Управление 
Дисплей за управление, който се намира вляво на лицевата страна, показва часа, датата и наличното количество пелети в килограми, които са към момента в бункера. При първоначалната настройка се въвеждат час и дата. Има и седмичен програматор с три различни степени на функция. Със специален бутон се дозират пелетите в бункера. При първото зареждане бункера са напълва с 15 кг пелети и се запаметява. Когато заредите котела, аларма съобщава, че съдържанието в бункера е под 100 кг и трябва да заредите. 

Другите бутони на дисплея са за спиране и пускане на котела. Желаният бутон се натиска и задържа две секунди, докато на дисплея се появи сигнализация, съответно, че котелът е включен или изключен. С плюс и минус са означени други два бутона, чрез които се намаляват  и увеличават градусите на температурата на водата. Максималната температура, която може да се зададе на водата е 90 градуса. За битови нужди повече от 70 градуса не се задава. Следващият бутон важи в случай, че се свърже с външен бойлер с датчик. Десният дисплей показва данните на две нива: на горното ниво показва температурата на водата, която е зададена и тази, която е в момента. Котелът може да се контролира и по вода – 60 градуса е оптималната температура за топла вода в жилището. 

Радиодистанционно позволява комуникация с котела, посредством радиовълни. Два са параметрите за контрол на котела– температура на водата и температура на въздуха в помещението. Ако зададете желана температура 22 градуса и оставите дистанционното в помещението, то служи като терморегулатор. Дистанционното предава информацията до котела, така че когато температурата в помещението бъде достигната, котелът се изключва, а когато температурата падне под тази величина, той се включва. 

Времето, в което котелът може да работи автономно е от 6 до 21 часа. Това е период от време, в което котелът работи, без да се зарежда бункера.

Всички котли на Edilkamin имат вход за GSM контролер. През него може да се управлява котела дистанционно. Котелът може да се управлява и през интрефейс. 

Сигурност и защита 
Отзад на тръбата за димните газове като мярка за сигурност има термодвойка. На тръбата на входящия въздух има датчик, който отчита входящия въздух. Двата датчика се контролират от платката. Самата горелка преценява работния режим. Има и защита по вода на самата водна риза. 

Котелът има система Леонардо®, разработка на Edilkamin. Тя включва контрол на горивната камера, изчислява изгорелите газове от димоотвода и преценява какво количество пелети да консумира. Системата отчита надморското равнище, на което е позициониран котела, преценява качеството на пелетите и дървесината, от която са направени и тяхната влажност, както и условията, в които е монтиран самия котел – големината на помещението, притока на кислород и др. 

Котелът не излъчва топлина, има изолация от вата и може да се постави в обикновено помещение. Цялото КПД остава във водната риза и в самия котел. 

Котлите са снабдени със система за сигурност. Ако например шнека се задръсти (това може да се случи при употреба на по-дълги пелети), има датчици които отчитат проблем и системата се изключва. 

При инсталацията на котела се провежда сух тест от оторизиран дистрибутор, за да се настрои котела според комина и обстановката, в която ще функционира. Не е задължително котелът да се свърже със съществуващ комин. Може да се изгради външен комин от сертифицирана стомана, който да излиза през стъклопакет или фасада. Размерът на този комин е между 80 и 100 фи. Изискванията по стандарт е такъв комин да бъде над билото на къщата. 

Употреба 
Котелът е предназначен за отопление с инсталация от радиатори или подово отопление и осигуряване на битова гореща вода. Може да захранва радиатори и бойлер, а в самия котел има вграден пластинчат топлообменник, който произвежда топла вода мигновено -  проточен бойлер. Тази екстра функционира без да нарушава топлинния комфорт в жилището. 

При комбинация със соларна система, трябва да има бойлер с две серпентини. Има модел котел, който е предназначен специално за работа със соларни панели. Той няма вътре топлообменник. 

Минималната мощност е от 7.5 до 24  kW и според системата от радиатори може да работи с различна мощност, която се модулира в зависимост от съответните параметри. Разходът му е предвиден от 1.7 до 5.7 кг на час. Това са данни, заложени по европейски стандарти и са валидни за къща с надлежната топлоизолация, висококачествена дограма, с термомост и т.н.
Продуктът е сертифициран по ISO от Edilkamin.

Вижте видео за пелетния котел BERING 12 kW https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9gZHzfzl3sg

Отоплението с пелети е екологично и се субсидира по програма REECL.

Автор: Мирев ЕООД, www.kamini-italia.com
Закони Нормативна база Коментари